img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
KLANJE I BOG
KLANJE - NA BILJNOJ BAZI
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet
img

postoje - Mesožderi
koji vole - da Razmišljaju

pa kažu - Ovako:

- ubijanje Biljaka - je takođe - Ubijanje
to se ne može - Izbeći

kažu - nema Opstanka
bez nekakvog - i nečijeg - Klanja

i pravdaju se - nisam Ja - to Izmislio
priroda je ta - koja tako - Funkcioniše

* * *

Vede imaju - poseban Izraz
za takva mesta - u Logici

pragyaPradh

pragya - je Intelekt
apradh - zločin, greh, greška
uobičajeni prevod - greška Intelekta

* * *

zašto intelekt - Greši ?
zato - što mu nedostaju - Informacije

intelekt - sam po sebi - nije Znanje
to je Hardver - u koji Znanje
tek treba - da se Instalira

u nedostatku Znanja
intelekt se okreće ka - dva druga Oslonca
Čula - i Logiku

* * *

čula - već u startu - imaju slabe Performanse
njima ne možete da vidite - ni prvog Komšiju
ako vas deli - nekakav Zid

ako se oslonite - na Čula
divićete se - Suncu
što se večno - i neumorno - okreće oko Zemlje

to je ono što Vidite - golim Očima
koja vas jednostavno - Lažu

* * *

druga opcija - je Logika
izvodiš zaključke - na osnovu Onoga - što Znaš
I to nazoveš - Naukom

problem je - što ne Znaš
šta je to - što još - ne Znaš

* * *

bazičan primer - bespomoćnosti Logike
je pojam - Beskonačnosti

oko te reči - logika se Vrti
kao Mačka - oko sopstvenog Repa

taman kad Zaključiš - da u Vremenu - i Prostoru
negde mora - postojati Kraj
dolazi misao - da iza tog Kraja
mora postojati - još Nešto

i tako se te dve baspomoćnosti - Zabavljaju
u zagrljaju - hraneći - jedna Drugu

naše vijuge se večno - i beskonačno Bore
upravo sa onim - što zovemo - Večnost i Beskonačnost

i ako Logika - nije u Stanju
da se izbori - sa tako ključnim Stvarima
treba li joj verovati - bilo šta Drugo

* * *

u prirodi postoji - oko 180 hiljada - vrsta Biljaka
trećina od tog broja - su biljke - nečija Hrana

biljke koje nisu Hrana - posteće Hrana - jednog dana
kad Zasluže

zasluge - važi za Sve - pa i za Njih
ako im se baš posreći - na putu Evolucije
postaće hrana - Ljudima

* * *

molitve koje izgovarate - dok se obraćate Tvorcu
e baš tako zvuče - vibracije Biljke
koja Sanja - da je proguta - baš Čovek

da se provuče nekako - u ljudsku Svest

svaka biljka - vreba taj Trenutak
to je njena - ploveća Zvezda - na Nebu

želja - zbog koje se Rađa
zbog koje Dolazi - i Odlazi - iz Ciklusa - u Ciklus
dok ne doživi - taj Evolutivni Skok

* * *

to najbolje možete videti - na Pijaci
tamo je sve - Hrana

festival Boja - i Oblika

zagledajte se malo - u ta Vlakna - prepuna Soka
koja namiguju - i mame - Šapatom - i Mirisom

zar ne vidite - tu nevinu Nadu
zar ne čujete - taj Uzdah - i Ushit

idite na Tezgu
gde se takmiče - Lubenica i Grožđe

dobro pazite - za koga ćete - Glasati
i čiju ćete sudbinu - u trenu Zaokrenuti

* * *

hrana se - Daje
princip Davanja - se najbrže Oseti - kroz Hranu

mora da ste imali - tu Radost
kada pred nekoga stavite - činiju Hrane

taj trenutak - je Važan
i za Vas - i za Njega - i za Nju - gospođu Hranu

* * *

efekat Radosti - se Uvećava
ako Hranu - jedete Zajedno - u Grupi

univerzalna Priroda - svih Vibracija

što više nervnih Sistema - kroz koje Prolazi
te Vibacije - se Umnožavaju - po nekakvoj Progresiji

koliko god - da neka biljka Sanja
da zavibrira - u Čoveku

ako se taj čin desi - u grupi Ljudi
koji - jedu Zajedno

ako inteligencija Biljke
prostruji kroz više ljudi - Istovremeno
to više nije - običan - evolutivni Pomak
nego njen - svečani Dolazak - pred kapije Tvorca

* * *

kupajte se u Biljkama - i Spolja - i Iznutra
dodirujte - secite - žvaćite - i gutajte - Biljke

posle svakog zalogaja - upišite sebi - dva velika Plusa
pomogli ste - i sebi - i njoj - da oseti Nebo

* * *


Edin Sujoldžić