img
img
ZA GLOBALNU ANATOMIJUKLANJE I BOG

BATINE - ZA PACIJENTA

Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet


elem
aktivisti crvenog krsta - daju časove tolerancije
uče decu - homosex gradivu

doktor veli - neće moći - dok je on živ
kad on umre - naći će se već - neki drugi Junak

koji će - ako treba - i da se Bije - sa Pacijentima

* * *

ovakva reakcija - može biti Zabavna
može biti - Duhovita - i Simpatična

ipak - ona dolazi - od Doktora
u pitanju je - titula Naučnika

doktor bi - tako barem Kažu - trebao - da Leči

pretnje Batinama - makar i u Šali
nisu baš Primerene - ni Nauci - ni njenim Doktorima

* * *

uostalom - šta ćete raditi
ako je taj iz crvenog krsta - Vaše Rođeno Dete ?

ili - Brat ?

ili - Prijatelj - do kojeg vam je stalo
jer vam je onomad - spasio Život ?

hoćete li ga i tada - Zgnječiti - ko Bednog Crva ?

* * *

prva stvar
nemojte da osuđujete - homosex osobe

to je kao da osuđujete Patuljka - što je Patuljak

bilo kakvo optuživanje - ili - ne daj bože - Agresija
samo će povećati Njihovu - a time i Ukupnu - patnju na Zemlji

oni su tihi Usud - naše zalutale Civilizacije

* * *

Ljudsku Svest
možemo posmatrati - kao elektronsku - Matičnu Ploču
puno integralnih kola - povezanih u Celinu

svako kolo - ima svoju zasebnu Inteligenciju

u slučaju homosex ploče
prekinuta je - Inteligencija Sexualnosti

i sve dok - ta Ploča
nema potrebu - da Aktivira - to oštećeno Kolo
ona će funkcionisati - Besprekorno
kao sav Ostali - normalan Svet

slično - kao kod Epilepsije
gde jedan - jedini Nerv - ili čak - jedna jedina Sinapsa
može biti Začepljena - i time izazvati - Kratak Spoj

u slučaju sexualnosti - ne radi se - o jednom Nervu
nego o kombinaciji - nekoliko Faktora
koji ne dozvoljavaju Protok - sexualnoj Inteligenciji

* * *

svaki certificirani - Vedski Astrolog
će vam - u roku od pet Sekundi
reći - jeste li HomoSex - ili Ne

prvi i osnovni faktor je - Južni Mesečev Čvor
koji je po prirodi - Evnuh - to jest - Bespolan

simbolički - Južni Čvor je - rep Zmaja
dakle - nema Glavu - nema Inteligenciju

on je nastao odsecanjem Glave - velikom Zmaju
zapamtite ovu reč - Odsecanje

matematički - to je Tačka
u kojoj Mesečeva putanja - oko Zemlje
na južnoj strani - preseca Ekliptiku

ako se taj Čvor - nađe recimo - u prvom Polju
imaćete odsecanje od Tela - tj. Života

saobraćajna Nesreća - Metak - pad sa Visine...
bilo šta - što Preseca Život

ako taj Čvor - imate u tačkama Novca
bilo kroz Aspekte - bilo kroz direktno Prisustvo
bićete Odsečeni - od Inteligencije - koja pravi Novac

drugim rečima
pozdravite se - sa Snovima - o Bogatstvu

ako taj Čvor - imate u tačkama Dece
odsečeni ste - od Potomstva

ako taj Čvor - imate u tačkama Karijere
možete biti Ajnštajn - u polju Fizike
ali ćete biti Odsečeni - od visokog Statusa

ako taj Čvor imate - u tačkama Sexualnosti
bićete odsečeni - od Inteligencije Sexualnosti

ili - u najboljem Slučaju
ta Inteligencija - će biti Zamućena

* * *

kolika je Snaga - vašeg Južnog Čvora
kakve uticaje prima - od drugih Planeta

kakva je varijacija - vaše HomoSexualnosti
hoćete li uspeti - da je Zadovoljite

hoćete li vaša homosexualnost ostati - Večna Tajna
za vaše Najbliže - i za ostatak Sveta

ili će - i kada će - okolina to Saznati
i kakve će biti Posledice

hoćete li - i kada ćete - postati Normalni
ili ćete Umreti - sa homosex Snovima

ne pokušavajte Sami - da Odgovorite - na ova Pitanja

čak - i ako imate Softver - koji Izračunava
poziciju - i Snagu - planetarnih Uticaja

interpretacija tih Pozicija - i Snage
može Biti - i po pravilu Jeste - opasno Pogrešna

jedina pouzdana Adresa - za ove Odgovore
su Certificirani - Vedski Astrolozi

link ka njihovom Sajtu - imate na Kraju - ovog Teksta

slobodno ih - pitajte Sve

uz važnu Napomenu:
pitanja se mogu Odnositi - samo na Vas Lično
ne pokušavajte - da se Raspitujete - za druge Osobe

* * *

da se vratimo na - Odsecanje Glave

čvorovi su - Karmičke Tačke
nosioci - naših Akcija - iz Prošlosti

odsecanjem Glave - nastao je - Južni Čvor
simbolika tog Čina - nije Samo - puka Simbolika

ako Odsecate - nečiju Glavu
time Pumpate - i Hranite - južni Čvor
u svom - Karmičkom Zapisu

ako ubijate nekoga - Metkom - Strelom - ili Toljagom
to će se više odnositi - na kvalitet vašeg Marsa
Južni Čvor je tu - samo Posmatrač

ali - ako uzmete Sablju - ili Giljotinu
i jednim zamahom - odsečete Nečiju Glavu
Južni Čvor - tada Raste - i Nadima Se
postaje Gospodar - među vašim Planetama

* * *

odsecanje Glave
je rutinska Stvar - u današnjim Klanicama

pritiskom na Dugme
glave se odsecaju Serijski - na Pokretnoj Traci

ne postoji Grad - na Planeti
koji Nema - barem jednu Klanicu

južni Čvor - je Nahranjen - do Grla
puca i Pršti - od Snage - i Moći

dovoljan Okidač - za homoSexualnost
je čak i sam Aspekt - na vaše Osetljive Tačke

ako se to Desi
počećete da se Znojite - čim Ugledate - prvog Komšiju

* * *

LINKOVI

• Maharišijevi Vedski Astrolozi
• Vedski Astrolozi u Beogradu


pokušao da objasni:


Edin Sujoldžić

img