img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
JOGIJSKI LETAČI
NEMA OVDE NIKOGA
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet

tamo - neke godine
Partija Prirodnog Zakona - izlazi na Izbore

Jogijski Letači

* * *

program partije se zasniva - na Zakonima - u polju Svesti

potrebno je napraviti - dovoljno veliku Grupu - Jogijskih Letača
da bi se podigla Koherencija - Kolektivne Svesti

povećana koherencija znači - manje šanse - za Rat

kao što - povećana koherencija Svetla
znači - manje šanse - za Mrak

* * *

aktivisti Partije - idu - od Vrata - do Vrata

zvone - kucaju - ulaze u Kuće
i pokušavaju - da Objasne...

* * *

u jednoj takvoj Akciji - u Beogradu
naselje Braće Jerković - vojni soliteri

zvoniš na vrata - Ništa
zvoniš ponovo - Ništa

zvoniš ponovo
i čuješ - tihe korake - sa druge strane

neko se oprezno - približava vratima
i stavlja oko - na špijunku
i - ćuti

* * *

kratko - pozvoniš ponovo

sa druge strane - ženski glas tiho:
- Ko Je ?

aktivisti - počinju Recitaciju:

- mi smo iz Partije Prirodnog Zakona
imamo Program - za sprečavanje Rata
program zasnovan - na Prirodnom Zakonu
potrebno je napraviti grupu od sedam hiljada Jogijskih Letača
kako bi se podigla Koherencija Kolektivne Svesti
to je jedini način - da sprečimo Rat !

sa druge strane - Muk

ali se i dalje vidi - oko na vratima

nakon večnosti tišine - začuje se - malo glasnije:
- Štaaa ?

ponovo recitacija:

- mi smo iz Partije Prirodnog Zakona
imamo Program - za sprečavanje Rata
program zasnovan - na Prirodnom Zakonu
potrebno je napraviti grupu od sedam hiljada Jogijskih Letača
kako bi se podigla Koherencija Kolektivne Svesti
to je jedini način - da sprečimo Rat !

ponovo - Muk - i Tišina

nakon sto godina - začuje se iznutra:

- Nema Ovde Nikoga !

* * *

- gospođo - otvorite slobodno... mi smo iz Partije...

čuju se - drugi koraci
još neko se - približava vratima

i nakon smene na špijunci - polako otključava vrata
i otvara ih - 15 centimetara - sat i po

proviruje - muški lik - u pidžami

- ja sam pukovnik Dimitrijević
ko ste Vi - pita čovek - namrgođeno

- mi skupljamo potpise za Partiju Prirodnog...

- što se ne predstavite - ja ne otvaram svakome

- predstavili smo se - treba samo ovde da potpišete...

- ne potpisujem ja ništa - dok ne vidim - ajde uđite

njih petoro - uđoše

* * *

- i dobro - šta vi hoćete - ko vas je poslao ?

- niko nas nije poslao...
postoji tehnologija Pročišćenja Kolektivne Svesti...

- ne znam - o čemu pričate
ali - to što vi pričate - ja sam to prošao - Odavno

- šta ste prošli ?

- jel vi vidite - šta radi - onaj Špegelj ?

- koji Špegelj ? - aha... mislite onaj...

- taj, taj... i on - i Tuđman - i Milošević

- to što oni rade - potpuno je nebitno...

- nebitno ? - a što ste onda došli - ako je nebitno ?

- oni su samo odraz - Kolektivne Svesti...

- pre će biti - da je obrnuto
oni su ti - koji prave - Kolektivnu Svest

- onog trenutka kada se uspostavi Koherencija...

- ko će da uspostavi - tu Koherenciju ?
jel vi vidite - da sam ja Bolestan ?

- primećujemo... šta je Problem ?

- pluća... - ovi na VMA - me samo šetaju - godinama

- imate li nekih drugih problema - osim pluća ?

- nemam - ja sam inače sportista - ceo život

- morate uzimati Kurkumu
i duguljasti - Basmati Pirinač
i da ne jedete Životinje - i ozdravićete

- ne jedem ja ništa
ponekad samo - Piletinu - i čašu Vina

- to morate izbaciti
evo ja imam kurkumu - u rancu - baš jutros kupio

pukovnik otvara kesicu - i zagleda podozrivo

- odakle vam ovo ?

- ima da se kupi - u Lole Ribara - kod Skupštine

- šta vam je to - skoči žena - u otima kesicu ?

- to je sušena kurkuma - od toga će vaš muž - ozdraviti

- ako ga otrujete...

u sobi - nastade Smeh

* * *

pukovnik se obraća ženi:

- Ljubice - idi napravi nam čaj od ovoga

nakon pet minuta - žena donosi čaj - za petoro

- ajde sad lepo - izvolite
i sve da popijete - tu preda mnom - reče čovek

- a gde je vaša šolja ?

- ne brinite vi za mene - ajde - da vas vidim

- u sobi - i nelagoda - i smeh

momci i devojke počeše - da piju čaj
tek tada - žena iznese - još dve šolje - za njih dvoje

* * *

na izlasku - žena nosi šolju čaja - do vrata
i prosipa čaj - aktivistima - pod noge

kaže - tako treba - za Blagoslov
da njen muž - konačno Ozdravi

nakon 20 dana
pukovnik Dimitrijević - naravno - Izlečen

Grupa Jogijskih Letača
naravno - Nije Napravljena

* * *


Edin Sujoldžić