img
img
ZA GLOBALNU ANATOMIJUCADENZA HORA

PETI ZAKON TERMODINAMIKE

Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit ametimgpostoje - takvi Ljudi

čini se - da su Prokleti
ali su - u tom Prokletstvu - zapravo Heroji

pravi - Pravcati - epski Heroji

* * *

svi mi Imamo - teška Vremena
kada nam Saturn - prelazi preko Meseca

tada nam Odlaze - drage Osobe
ili gubimo Nešto - nad čim Strepimo

ali - to Bude - i Prođe

* * *

ovde se Radi - o zakovanoj Sudbini
zaheftanoj - i spakovanoj - u gumene Fascikle

imate recimo - bolesno Dete - od Rođenja
i već pri Rođenju - lekari vam Savetutju - Eutanaziju

i vi kažete - Ne
veliko - ogromno - kosmičko - Ne

* * *

taj trenutak Odluke
je Okidač - za vašu Evoluciju

vaša Borba - sa Silama - na Zemlji
tada postaje - Faraonska

ako Izdržite - primetićete Najpre
da Suosećanje - koje ste Videli - u očima Drugih
počinje da Prelazi - u Divljenje

ljudi nekako Osete
da je vaš Put - opasna - i strma Litica
na Koju - ako se Popnete - bivate Izbavljeni

ponekad vam - i Zavide
oni Hrabri - koji traže Prečicu

to je čest Slučaj - ako imate Lagnu - ili Mesec
pod upravom - debilitiranog Marsa - ili Saturna

neka Vrsta - životne Epopeje - je tu Neminovna
pa makar se Radilo - i o Komšiji
koji vam - svako Jutro - prislanja Nož
i Otima - poslednji Novac

tog komšiju - ste Zapravo - sami Tražili
kada ste - ako se Sećate - prilikom Dolaska
i sami zahtevali Prečicu - do nekakvih Visina

* * *

postoje - i obrnute Situacije
osobe - koje uživaju Zaštitu - broja Devet

recimo Jupiter - vladar devetog Polja
je istovremeno - i vladar Lagne - i Meseca

ili - u devetom Polju - imate planetarni Rat
u kojem se planete - Utrkuju
koja će od Njih - više da vas Usreći

nema te Sile - zemaljske - ili Nebeske
koja će - takvog Srećnika - uterati u Patnju

čak - i kad Greše
čak - i kad se Kockaju - ili Pljačkaju
primetićete - da ne Stradaju

ili barem - ne stradaju Strmoglavo
nego ih Priroda - spušta Lagano - i Pažljivo
uz Šapat - i pesme Uspavanke

* * *

ono - što je Zajedničko
i Prokletnicima - i Srećnicima
to je Peti - zakon Termodinamike

bilo da je Entropija - nekog Sistema - veća ili Manja
pre - ili Kasnije - čeka ih - apsolutna Nula

to je Tačka
u kojoj prestaje Fizika - a počinje Matematika

tu se Sabira - i Oduzima
svaki Mig - svaki Potez

i vadi se - kvadratni Koren
za vaš Sledeći - raspored Planeta

* * *


Edin Sujoldžić

img