img
img
ZA GLOBALNU ANATOMIJUPRIČE IZ JOGASLAVIJE

ZAR MI NEMAMO NEKOG NAŠEG

Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit ametimgosamdeset - i Neka
u beograd stiže prvi - TM Instructor
TM znači - Transcendentalna Meditacija

čovek se zove - Bane
dolazi - iz Zagreba

i biva Izabran - za prvog Predsednika
prvog društva za TM - u Beogradu

* * *

brzo se Privikao
osim - jedne Stvari

kad god treba da kaže - Što Pre
on izgovara - Čim Prije

beograđanima - Simpatično
svaki put - kad Bane izgovori to - Čim Prije
u sali nastaje - Žagor - Smeh - i Radost

tapšali su ga - po Ramenu
nagovarali - da to Čim Prije - izgovara što češće
čisto zbog - dobre Atmosfere

* * *

kraj osamdesetih

Bane još uvek izgovara - Čim Prije
ali - ovog puta - u Sali - Tajac

govore mu - da to nije - Srpski Jezik
i da bi Trebalo - da obrati Pažnju

nakon sastanka - čuju se Komentari:

- ja ne mogu da Dozvolim - da Neko
u sred Beograda - govori Hrvatski

- majko Mila - kad čujem To - čim Prije
naježim se - kosa mi se Diže - na Glavi

- zar mi u Srbiji - nemamo nekog Našeg
pod hitno da Izaberemo - nekog Drugog

- nemoj Tako - kakve to veze Ima...

- šta kakve veze Ima !!
jesi čitao novine Jutros - šta kaže Tuđman !!

* * *

da se Razumemo
ti komentari nisu Dolazili
sa Tribina - nekog fudbalskog Stadiona

nisu to bile političke - naci Partije
niti Dobrovoljci - pristigli sa Fronta

bili su to - komentari Onih
koji su pet minuta - pre tih Reči
sedeli - zatvorenih Očiju - u Meditaciji

bili su to Oni
koji - svaki dan - Slušaju - i Govore
o uzdizanju Individualne - i kolektivne Svesti

iz čijih Usta - između svake dve Reči
izlazi Prosvetljenje - i kosmička Svest

tribine - stadioni - i Dobrovoljci
doći će - tek Kasnije

* * *

pokreće se Inicijativa - za Banetovu smenu

problem je - međutim
što tu smenu - mora Neko - da Odobri

a taj neko je - Mahariši Maheš Jogi - lično
osnivač TM Pokreta - u Svetu

u tu svrhu - iz Beograda se - piše Pismo
u kojem se Kaže - da bi priliv Članstva - bio Veći
ako bi predsednik bio - neko Drugi

sledi kratak telefonski razgovor - sa Maharišijem
u kojem Mahariši - okleva - i pravi duge Pauze
ali - na Kraju - odobrava Smenu

* * *

kažu - da Bane
još uvek drži Predavanja - u Beogradu

nije - međutim - Primećeno
da izgovara ono - Čim Prije

Napokon

* * *


Edin Sujoldžić

img