img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
PRIČE IZ JOGASLAVIJE
TRI PUTA ZAŠTO
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet
img

kraj osamdesetih

kreću demonstracije - na Kosovu
rudari u Trepči - započinju štrajk Glađu

Beograd proglašava - vanredno Stanje
i na Kosovo šalje - saveznu brigadu Policije

službeno - po Depeši - iz Predsedništva
zadatak je - obezbediti javni Red i Mir
na nekakvoj - fudbalskoj Utakmici - u Prištini

naređuje se
da Policija - ne sme nositi Oružje
dovoljna je Samo - službena Palica

* * *

na ulazu u Prištinu - policajce dočekuje - Paljba
rafali Šišaju - sa okolnih Kuća

policija - bez Oružja

iz Beograda - helikopterima Stiže - Specijalna Jedinica
opkoljenim policajcima - otvara Prolaz
i ostaje na Kosovu - do Daljnjeg

* * *

Salih Hasanović
pripadnik je te - specijalne Jedinice

u jednoj Akciji - u blizini Srbice
tačnije - selo Prekaz
zajedno - sa još trojicomn Kolega
Hasanović - upada u Zasedu

sva četvorica - Pokošeni

* * *

ministarstvo - formira Delegaciju
koja će Hasanovićev Leš - odneti Roditeljima

Han Pijesak - centralna Bosna

tu Hasanovića - Sahranjuju
uz Počasni Plotun - i vojnu Glazbu

i oproštajni Govor
članova - ministarske Delegacije


* * *

nakon Sahrane - u ožalošćenoj Kući
pojavljuje se - Hasanovićev - mlađi Brat

zove se - Senahid

reč po reč - i šef Delegacije - upita Mladića:

- gde ćeš ti - kad Završiš - srednju Školu

- videću - možda na Fakultet - u Sarajevo

- a što ne bi došao kod Nas - u Policiju ?

* * *

dečko - pogleda Majku
majka - pogleda Oca

otac - Ćuti - i Gleda - u Senahida

u sobi - Tajac

otac se okreće - gostima iz Beograda:

- moj Salih je - dao Život - za Jugoslaviju
bila bi mi Čast - da ga Senad - Zameni

majka - i Senad
priđoše Ocu - u Zagrljaj

* * *

nakon - godinu dana
Senad - stiže na Obuku

biva raspoređen - u prvu Četu
komandir čete - Ratomir Simić

policajci - Generalno
ne vole Baš - da budu Vojnici

više Vole - malo Opušteniji
komotniji Stil - u Službi

Senad je - međutim - bio Vojnik
skakao je Bukvalno - na svaku Zapoved

starešine je Pozdravljao - Odsečno - i Oštro
bukvalno - kao na Paradi

bio je uzor Poslušnosti - i Discipline
komandir Simić - ga javno Pohvaljuje

i govori - drugim Policajcima
kako treba - da se Ugledaju - na Senada

* * *

kolege - međutim - nagovaraju Senada
da malo - spusti Loptu

govore mu:

- Senade - Slušaj
na zavisi Država - ni od Tebe - ni od Mene
polako - kud si Zapeo

nije bilo Šanse

u Senadovoj glavi
odzvanjale su reči - njegovog Oca:

- moraš biti Poslušan - i Disciplinovan
jedino tako se - brani Jugoslavija

* * *

početak devedesetih

u ministarstvu Policije - imaju Problem
kako da se Reše - neSrba - u svojim Redovima

kako da im - daju Otkaz
a da to Bude - pravno Pokriveno

u pitanju je Ukupno - oko dvesta Ljudi

* * *

pravna Služba - predlaže Sledeće

obzirom da je u to Vreme - nastala nova Država
zvala se - Savezna Republika Jugoslavija

građani su - bili u Obavezi
da pribave - novo Državljanstvo

dat je neki rok - od par Meseci

komandiri Četa - dobijaju Instrukcije
da policajce Srbe - pozivaju Pojedinačno

i da im Omoguće - da podnesu Zahtev

sve druge - da ne Pozivaju

plan je:
kada istekne Rok - za podnošenje Zahteva
svi koji nisu - podneli Zahtev - dobiće Otkaz

pravno - Uredan

* * *

ali - ne lezi Vraže
policajci se - međusobno Druže

Srbi - koji su podneli Zahtev
ne kriju To - od svojih Kolega

postaje Očigledno
da zahtev Podnose - samo Srbi

među Hrvatima - i Muslimanima
nastaje - Panika

* * *

Hasanović dolazi - kod komandira Simića
i pita - da li je Istina
da će Policajci - koji nisu Srbi - dobiti Otkaz

komandir Odgovara:

- Senade - ko ti je to Rekao ?

- komandire - svi to Pričaju
to je - Javna Tajna

- pusti ti - šta svi Pričaju
slušaj - šta ti Ja Kažem - to su Gluposti

- ako su Gluposti
dajte da Popunim - zahtev za Državljanstvo?

- polako - kud si Navro
doći ćete - svi na Red - ne mogu svi Odjednom

* * *

nakon - desetak Dana
pročuje se - da su neki Policajci
podneli Zahtev - u opštini Stanovanja

Hasanović - u želji - da se ne ogreši o Komandira
ponovo dolazi - i Pita:

- mogu li ja da podnesem Zahtev - u Opštini ?

- ne možeš - za policajce je - ovako Predviđeno

- ali... neki su već Podneli...

- slušaj - Hasanoviću
da ti kažem Nešto
ja s ovim - nemam Ništa
ako ti nešto - nije Jasno
idi kod - Komandanta Brigade
slobodno Kaži - da sam te ja Poslao

* * *

komandant Brigade - Mirko Jokić
blizak Prijatelj - sa Senadovim - poginulim Bratom

- komandante - priča se - da ćemo dobiti Otkaz
svi koji - nisu Srbi

- Hasanoviću - to su Gluposti

- nisu Gluposti
rok ističe - za nedelju Dana

- ma kakav Rok - mani se Roka

- komandante...
vi znate - da imam dvoje Dece...

- slušaj Hasanoviću
dobro me Slušaj
sve može - da se Desi
može i Zemlja - naopako da se Okrene
ali ti Nećeš - dobiti Otkaz
jel Jasno !?

- Jasno !

* * *

nakon - desetak Dana

komandir Simić - poziva Hasanovića
i uručuje mu - rešenje o Otkazu

u rešenju se - navodi Razlog:

- neposedovanje Državljanstva
i propuštanje Roka - za pribavljanje Istog

komandir Simić - ispraća Hasanovića:

- Senade - da se ja Pitam
tebi bi Trebalo - dati Orden
a ne - Otkaz

* * *

Senad - uzima Rešenje
i pravo - kod komandanta Jokića

tamo ga - Zaustavljaju
kažu - da Jokić - ne može da ga Primi

* * *

istog Dana
uručena su - i sva druga Rešenja

dvesta Sudbina - u jednom Danu

u tišini - ispod Radara
u dubokoj Senci - drugih događaja - tog Vremena

nekoliko neSrba
je ipak - ostalo u Službi

jedan Musliman
venčani Kum - komandantu Jokiću

i jedan Hrvat - homoseksualac
na intervenciju - iz kabineta Ministra

* * *

komandantu Jokiću - umire Sin
on neke - čudne Bolesti

medicina - nije Načisto
šta je - pravi Uzrok

zatim Umire - drugi Sin
od - iste Bolesti

zatim Umire - treći Sin
od - iste Bolesti

sva Trojica
sahranjena - u istoj Grobnici - na Topčideru

* * *

na grobu - granitni Spomenik
na spomeniku - velikim Slovima
uklesano - ZAŠTO

zatim ispisana - tri Imena
jedno - ispod Drugog

od tog Groba - do Han Pijeska
oko 200 km - vazdušnom linijom

* * *


Edin Sujoldžić