img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
PRIČE IZ JOGASLAVIJE
POPNEŠ SE I VIČEŠ
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet

ovo nije samo - filmski Scenario
ova pesma se - zaista Desila

samo što nije Krenula - po Naređenju
započeo ju je Tiho - jedan od Ranjenika
u trenutku - kada se Videlo - da nema Izlaza

* * *

mnogi su se u Svetu - decenijama Pitali
kako je Moguće - da se 20 hiljada
totalno - Opkoljenih
izvuče iz Obruča - od 150 hiljada

i pri tom su - ovi Prvi
gladni - žedni - bosi - i Bolesni
sa oskudnim naoružanjem - i Municijom

dok ovi Drugi - imaju Sve
od metka - do Aviona

ta zagonetka se Izučavala
u mnogim vojnim Školama - u Svetu
i nikada Nije - do kraja Rasvetljena

evo kako se - to Desilo

* * *

Draža Mihailović
je - po Naređenju - italijanske Komande
izdao Zapovest - o prisilnoj Mobilizaciji

četnici su išli - od Kuće do Kuće
i vodili Svakoga - ko je Mogao - da drži Pušku

govorili su Ljudima
da idu - u konačni Obračun - protiv Ustaša

tako je u narodu bilo - puno manje Opiranja
nego da su rekli - da idu protiv Partizana

* * *

kad su stigli - u Bosnu
više se nije moglo Kriti - protiv koga se Bore

Petar Baćović - četnički komandant - na Terenu
izveštava Dražu - da su Vojnici - saznali Istinu
i da je moral u Vojsci - naglo Pao

kaže - da mu svaki Dan
desetine Četnika - sa Položaja - prebegne u Partizane

* * *

jedan od Učesnika - sa partizanske Strane
ovako to Opisuje

bili smo na Straži - nas Dvojica - sa tri Metka
svakih pola Sata - popneš se - na tu Stenu
i vičeš: - Četnici - smrt Fašizmu !

onda se Sagneš - i Čekaš
da sa četničke Strane - neko Vikne - sloboda Narodu

dešavalo se - da se njih Petorica
odazovu - Istovremeno

tada bi Izlazili - i pretrčavali Nama
i vikali bi - ne Pucaj... !

* * *

neki su dolazili - bez Oružja
ili - bez vojničke Jakne - samo u Košulji

takve smo - vraćali Nazad
da donesu Oružje - i municije - koliko Mogu

donosili bi - celo mitraljesko Gnezdo
sa sve - švapskim Konzervama

* * *

pričali su
da bi pola Četnika - prešlo u Partizane
kad bi bili Sigurni - da neće biti Streljani

često su - oni Sami
dozivali Svoje - po Imenu

jedan je - imao Brata
tu negde - kod sela Maglice

otišao je - da ga Dovede
i vratio se - kaže da mu je Brat - bio teško Ranjen
i da ga je - neki drugi četnik Ubio - po Naređenju

* * *

na nekoliko - osetljivih Tačaka
partizani su - na ovaj Način
izašli iz - prvog Obruča

drugi obruč su bili - Talijani
koje nije bilo - teško Iznenaditi
jer nas nisu Očekivali - na tim Pozicijama

ovo posebno Važi
za talijane - u mom selu - Borci
gde smo ih zatekli - Pijane - i Raspojasane

* * *

kažu
da nikada - Pre - niti Posle
nismo dobili - toliko Četnika - kao na Neretvi

u mojoj Brigadi - nije bilo Dana
a da se ne Pojave - barem njih Trojica

ispočetka smo - od njih - malo Zazirali
ali - naređenje Vrhovnog Štaba - je Bilo
da se Tretiraju - kao i svi Drugi

i - tako je i Bilo
barem - kod mene - u Jedinici

* * *

nema tu - nikakve Zagonetke
da tada nismo Prošli - kroz Četnike
istorija bi bila - Drugačija

bili bi Pokošeni - ko Miševi
što od Talijana - što od nemačke Avijacije

* * *


Edin Sujoldžić