img
img
ZA GLOBALNU ANATOMIJUPRIČE IZ JOGASLAVIJE

POMOZITE ROBERTU BAERU

Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit ametimgMakedonija - Skoplje
prigradsko naselje - Idrizovo

tu se nalazi - fakultet Bezbednosti
u to vreme - jedini u Jugoslaviji

najvažniji i najteži Ispiti
su - iz državne Bezbednosti

i dele se - na tri Predmeta:
- unutrašnji neprijatelj
- spoljna emigracija
- strane obaveštajne službe

ako te tri stvari - Položite
završili ste Fakultet

a da biste Položili
treba vam - posebna Godina
samo da nabavite - i Pročitate
svu potrebnu Literaturu - i oko Literature

* * *

ne radi si o klasičnim Udžbenicima
koji nešto sistematski Istražuju
ili Objašnjavaju - po Lekcijama

radi se o gomilama - i Gomilama
recimo - novinskih Tekstova

ili - Zapisnika - i Izveštaja
sa kojekakvih - belosvetskih - Okupljanja
sa hiljadama Imena - Datuma - i Naziva

dobar deo - te Literature
nalazi se u posebnoj - fakultetskoj Biblioteci

iz koje - ne možete uzeti Ništa
bez posebne Šifre - vašeg Mentora

a mentor je Obično - Vasil Tupurkovski
član Predsedništva - tadašnje Države

* * *

Vasila niste mogli - Uhvatiti
ni za Glavu - ni za Rep

dešavalo se
da ga studenti Presreću - po Beogradu
najčešće - na Aerodromu
tražeći - Specijalnu Šifru
za pristup - arhivskim Materijalima - u Skoplju

* * *

ako uspete
i polažete recimo - američke obaveštajne Službe
u tim Materijalima - vas Čeka - veliko Iznenađenje

to su Zapravo - seminarski - i diplomski Radovi
američkih - studenata Bezbednosti
na temu - kako razbiti Jugoslaviju

da - bukvalno Tako

* * *

ameri su tu stvar - razbijanje Jugoslavije
polagali - kao Predmet

podigli su to - na nivo Nauke
čak su i doktorska Zvanja - sticali - na tu Temu

doduše
tema je u Naslovu - često Kamuflirana

pa je glasila - na Primer:
- kako Ostvariti - američke Interese - na Balkanu

ali je - neretko Glasila - i sasvim Direktno:
- kako napraviti Rat - u Jugoslaviji

* * *

bilo je u tim Tekstovima - svega i Svačega

počev od onih - tipično kaubojskih Pristupa
u stilu - saspeš Bombe - pošalješ Marince
i završiš Posao

ali - bilo je - i vrlo Dubokih
i logistički - verziranih Elaborata

* * *

detaljno se Obrađuju
sva Psihološka - i Propagandna dejstva

specifična - i namenski Prilagođena
balkanskoj Istoriji - i Mentalitetu

tako Recimo
vrlo su pažljivo Proučavani
četnički - i ustaški Elementi

sve njihove Prijateljske - Rodbinske
čak i emotivne Veze - kojekuda po Svetu

uz detaljan - Psihološki - i operativni Profil
njihovog - eventualnog Angažovanja

* * *

posebna Tema
bio je - Josip Broz

kad je On - u Pitanju
svi autori - su Jednoglasni

čak i oni - sa kaubojskim Manirima
slažu se - u jednom:
- nikakva Akcija - neće dati Rezultat - dok je on Živ

zatim se - na desetine Strana
po Stavkama - obrađuju metode Delovanja
nakon - Titove Smrti

* * *

tu tek - ima da Vidite
ono što se zove - Obaveštajna Mašta

Titovo - medijsko Raskrinkavanje
kao Ovog - ili Onog - obaveštajca - i Špijuna

njegove Ljubavne - i mafijaške Afere
još - od rane Mladosti

sve do - plasiranja Teze
da Broz - zapravo Nikada - nije ni Postojao

* * *

posebno je Zanimljiv
pristup Medijima - na Balkanu

tu se ne Obrazlaže - ama baš Ništa
samo se Kratko - u jednoj Stavci
navodi - konkretan Budžet
za kupovinu Novinara - Urednika
i - za osnivanje - novih Medija

* * *

snajper
ta reč se - često Koristi
u tim - naučnim Disertacijama

njegovo dejstvo je - neZamenjivo
za izazivanje Konfuzije - Straha - i Panike

posebno - u Gradovima
sa izreženom - višeNacionalnom Strukturom

* * *

postoji Brošura - od pedesetak Strana
sa naslovom - priručnik za Balkan

u kojoj su - crvenim Markerima
precizno označene - najpovoljnije Lokacije
za snajpersko Delovanje

sa sve - vremenskim Uslovima
po godišnjim Dobima

sa precizno Izmerenim - snajperskim Daljinama
i očekivanim - psihološkim Efektima
na konkretnom Području

* * *

januar 1991

Robert Baer - američki Obaveštajac
sleće - u Sarajevo
sa ekipom - od sedam Operativaca

kako danas Kaže
imao je Zadatak - da napravi Rat

cena jednog Političara
iznosila je - par hiljada Dolara

cena Urednika - ili Novinara
kretala se - oko 500 - 600 Dolara

početni Budžet - za sve Operacije
iznosio je - 14 miliona Dolara

* * *

prvi Pucnji - u Sarajevu
bili su Pucnji - iz Snajpera

trajali su - skoro mesec Dana

često su dolazili Baš - sa krova Hotela
u kojem je odseo - Robert Bayer - sa Ekipom

mediji počinju - da plasiraju Dokaze
da Tito - ne Postoji

sa sve Dokumentima
koji dokazuju Brozovu - Masonsku Prevaru

političari - daju Izjave
o zabludama - Jugoslavenstva

Biljana Plavšić
na Mitingu - od nekoliko Hiljada Ljudi
kaže - da Ona - kao Mikrobiolog
u Laboratoriji - pod Mikroskopom - jasno Vidi
da Muslimani - i Srbi - ne Mogu - Živeti Zajedno

zla Krv - više Nije - mogla Nazad

* * *

Baer je sada - u Penziji
preselio se - u Toronto

često gostuje - u Medijima
postao je - Show Star

taj čovek - uopšte ne Krije
da mu je specijalnost - pravljenje Rata

na pitanje - da li se Kaje - zbog rata u Bosni
kaže - da - Kajem Se

ali dodaje - nisam Baš - toliko Kriv
ja sam tamo hteo - Normalan Rat

a ne - Mesaru - kakva se Desila
pogrešno sam Procenio - te Ljude

* * *

on ponekad ima - Noćne More

poručuje nam - da Treba - da se Volimo
pogrešili smo - što smo ga Poslušali

da li - da mu Verujemo ?
da li - da mu Oprostimo ?
kako - da mu Pomognemo ?
da ga nekako - Utešimo

to krhko biće - se budi Noću
zbog Nas - on Nema - miran San

ne smemo To - da Dozvolimo

ima puno naših ljudi - u Kanadi
dajte - posetite tog - mučenog Baera
odnesite mu Neke - tablete za Spavanje

pazite samo - na Dozu
da ne procenite - Pogrešno
njemu je potreban - Duboki San

* * *


Edin Sujoldžić

img