img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
PRIČE IZ JOGASLAVIJE
MOĆ PRIČE
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet

ova priča od - minut i Nešto
govori više - od ukoričene Disertacije

Adem i Eva - su ovde - sporedni Junaci
tema je zapravo - Bosna

* * *

postoje Ljudi
koji vole - da Pripovedaju

i ne samo da Vole - nego i Umeju

kao - dobra Kuvarica
koja od Ničega - napravi Poslasticu

tako Pripovedači
od izlizane Priče - naprave Bioskop

englezi imaju dobar izraz - za Takve
- story Teller

to dakle - nije Onaj - koji Govori
to je Onaj - koji Priča - koji Pripoveda

* * *

priča - o Adamu i Evi
je Klasika - u žanru Klasike

ispričana
milijarde Puta - kroz hiljade Godina

ali kad se - taj isti Text
provuče kroz - Pripovedača
slušaćete tu Klasiku - bez Daha
kao da je Pitanju - vekovna Misterija

* * *

iz nekog Razloga
Bosna je puna - ovakvih Likova

u njoj se Rađaju - i Umiru - pripovedačke Zvezde
daleko od Reflektora - Scene - i Podijuma

kao što u Španiji - imate Ples
kao što u Francuskoj - imate Pesništvo
tako u Bosni - imate Priču

Kult Pripovedanja

* * *

živa je Istina
u Bosni - kada Majka - pita Ćerku
zašto je Odabrala - baš tog Momka

često dobijete - žargonski Odgovor
da taj Dotični - ima Priču

ako ne Ume - lepo da Priča
život sa Njim - biće Gorak

* * *

o čemu piše - Ivo Andrić

o - običnom Mostu
na - običnoj Reci
na - običnom Balkanu

ali - da biste od Tih - običnih Stvari
napravili - fascinantnu Priču
potrebno je - Ono Nešto

kraljevski dvorac se Pravi - od običnog Kamena

* * *

procunjajte malo - čak i Danas
kroz zabačene - bosanske Kasabe

i pored svih Strahota
koje su se tamo Uklesale - u svest Ljudi

primetićete Sklonost - da vas Sagovornik
sasvim Spontano - uvlači u Dramu

dobićete Zaplet
pa makar i na temu - vremenske Prognoze

nikada to Tamo - nije obična Informacija
uvek je Praćena - nekakvom Malom - velikom Poukom

zašto je - to Tako ?

možete slobodno - da izUkrstite
sve sociološke - antropološke - i istorijske Faktore

ali - to neće dodirnuti - polje Uzroka

radi se o Nijansama - Kolektivne Svesti

kao Mleko - u koje ste Ubacili - trunku Kafe
to je - još uvek Mleko - ali...

* * *


Edin Sujoldžić