img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
PRIČE IZ JOGASLAVIJE
KAŽITE MU DA SE ZAUSTAVI
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet
img

Jara Ribnikar
Titov saborac - iz Ratnih Dana

ulazi u Maharišijev - TM Pokret

inspirisana Idejom
naučnog Delovanja - u polju Kolektivne Svesti

čak piše - i dve Knjige - na tu Temu

posebno - potaknuta - ličnim Iskustvom
sa Maharišijevim Astrolozima

* * *

Jarin unuk - je naime - lekar na VMA
i problem je - Mala Plata

Jara pita astrologe - šta da Radi
hoće li njen unuk - ikada imati - normalnu Platu

astrolozi kažu - Hoće

- Kada ?

- sledeće godine - od prvog augusta

- šta treba da radi - da bi se to desilo ?

- ništa - samo neka Čeka - taj Dan

tako i bi

sledeće godine - Tog Dana
unuk biva Unapređen - a Plata - skoro Duplirana

* * *

Jarina drugarica je - Mirjana Marković
supruga - Slobodana Miloševića

dođe tako Mira - jednog Dana
kod Jare - na Kafu

i požali se - da Brine - za Muža

nema dana - kada Sloba ne dobije
neku - ozbiljnu Pretnju

i čitava poplava Napada - i javnih Uvreda
na Nju - i celu Porodicu

* * *

Jara joj predloži - astrološku Konsultaciju

i to - Telefonom
obzirom da Astrolozi - nisu u Jugoslaviji

Mira prihvata - više iz Pristojnosti
ne očekujući - Bilo Šta Bitno

* * *

na samom početku Konsultacije
slede - uobičajena Iznenađenja

Mira oduševljeno - Širi Ruke
i okreće se - prema Jari - u znak Čuđenja

i postavlja - ključno Pitanje
šta će biti - sa Slobom ?

sa druge strane Žice - umesto Odgovora
dolazi Pitanje - da li je - taj čovek Tu
da li je prisutan - u Prostoriji ?

odgovor - Ne
ali - dotična je - njegova Supruga

nakon par Trenutaka - astrolozi Rekoše:

- kažite Mu - da se Zaustavi

- molim... kako da se Zaustavi
u čemu da se - Zaustavi ?

- samo mu tako Recite - on će Znati

- ali... ja to - ne mogu da mu Kažem

- neko Mora - da mu Kaže
ušao je - u čeljusti Zmaja

- kako to mislite - u čeljusti Zmaja ?

- ušao je - u čeljusti Zmaja

- i dobro... i šta Sad ?

- ako Zmaj - zatvori Usta - biće Progutan

- šta to Znači ?

- to znači
ako Zmaj - zatvori Usta - biće Progutan

- izvinite... ja ne smem Tako - da mu Kažem

- samo mu Recite - da se Zaustavi - on će Znati
još uvek - nije Progutan

- u redu... - Hvala

* * *


Edin Sujoldžić