img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
CADENZA HORA
NOT POSSIBLE
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet
img

novembar 2021
na beogradskim ulicama - reke Ljudi
hiljade i Hiljade - ponovo Demonstriraju

traže Pravdu - za Ovo - i Ono
guraju se - sa Policijom
i tuku - sa maskiranim Batinašima

* * *

sedite
i posmatrajte - te Kolone

njihova Borba - je Ispravna
njihova Srca - su Topla

ali njihova Svest - je Zamagljena
i kanalisana - u lavirinte Kruga

baš kao što je Zamagljena
i svest - njihovog Vladara
protiv kojeg - tako čvrsto Koračaju

i Oni - i njihov Vladar
u crevima Nose - zaklanu Smrt

i Oni - i njihov Vladar
u glavama Nose - duboku Senku

* * *

ako ustaneš Ujutro
i za doručak Progutaš - parče mlevene Krave

zatim - izađeš na Ulicu
i Uzvikuješ - dole Nepravda

ličiš - na Zatvorenika
koji u ćelijsku Bravu - gura pogrešan Ključ

* * *

čak i da Uspeš - da svrgneš Vladara
a - uspećeš

čak i da se Popneš - na njegov Tron
a - hoćeš

ta pobeda je - kratkog Veka
trajaće najduže - do sledeće Generacije

* * *

svaka ta - nazovi Pobeda
nasleđuje Podele - u kolektivnoj Svesti

podele - koje rađaju Neprijatelje

protiv Neprijatelja - bićeš Primoran
pre ili Kasnije - da upotrebiš Silu

iste te Palice - iste te Batine
pod kojima - sada Stenješ

i tog Trenutka - postaješ Diktator

* * *

ako je Neko - imao Šanse - za Uspeh
to su bili - Partizani

njihove Parole - su Nebeske
njihove Pesme - su Dirljive
njihova Srca - su bila Zagrljena

oni su Zborili:

- svakom - prema Potrebama
svako - prema Mogućnostima

nema Uzvišenijeg - i pravednijeg Ideala
u istoriji - političke Misli

ipak - Uzalud

* * *

kralj - tih Komunista
imao je Običaj - da ide u Lov

opkole - neko Brdo
u koje prethodno Puste - nekog Medveda

zatim - udaranjem u Šerpe - i Lonce
nateruju - uplašenu Životinju
vladaru - na Nišan

nakon Pucnja - sledi Slikanje
i poziranje - sa Nečijom - mrtvom Majkom

i pratećom Gomilom - koja Uzvikuje:
- Živela Pravda

krajnji Rezultat:
čitava Ostrva - su Služila
za deportaciju Neprijatelja

* * *

nikada Priroda - neće Dozvoliti
da Ljudi - postanu Srećni - dok životinje Pate

nikada Ljudi - neće biti Spokojni
dok životinjei Drhte - pod njihovim Nožem

pa makar se - te vaše Kolone
protezale - do kraja Sveta

* * *


Edin Sujoldžić