img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
KLANJE I BOG
OD VAKCINE - DO MUTACIJE
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet

LEUKOCIT - U LOVU NA VIRUSE

strah - od Virusa
nema Razloga

virusi - i Bakterije
su - prirodna Stvar

kao Cveće - ili Kamen

i imaju - svoj prirodan Zadatak
- razgradnja Organske Materije

ceo Svemir
prepun je - Virusa - i Bakterija
između Ostalog

i nije u Pitanju
nikakav - Novi Virus

sve to - u prirodi Postoji - i Kruži
od postanka Sveta

* * *

borba protiv Bolesti - pretvorila se
u borbu - za istrebljenje Virusa

prskaju se Ulice - Krovovi - i Šume

uništenje Virusa - na Planeti
je nemoguća Misija

atomsku Bombu - da Ubaciš
svakom živom Biću - u Pluća

virus - nećeš Uništiti

dakle - pomirite se
virusi su Legalni - stanovnici Svemira

nikakvo Proterivanje
ili - etničko Čišćenje - tu ne Pomaže

* * *

druga je Stvar
ako virus Uđe - u živo Telo

tu mu - nije Mesto

i tome služe - antiTela
njegovo veličanstvo - Imunitet

to je ono - što je Problem
to je ono - što je Izgubljeno

to je ono - što ne Funkcioniše

* * *

studije Medicine
traju - hiljadu Godina

pola života ti Prođe - u školskoj Klupi
na specijalizacijama - i Seminarima

i na kraju - nemaš Lek
protiv - običnog Virusa

* * *

da - naravno
to je samo - običan Virus

to - što Lekari
ne Umeju - da mu Doskoče

ne znači - da je u Pitanju
nekakav - Super Virus

to samo Znači
da lekari - ne Umeju - da Leče

ili - imaju Lek
posle Kojeg - virus Mutira - pet Puta
do Sada

taj Lek - je Rulet
možda će Uspeti - a možda i Neće

iz dva Razloga

* * *

razlog Prvi

ako pojedete Zajedno - Krompir - i Jabuku
sistem za Varenje - će biti Zbunjen

neće Znati - koje Enzime - treba da Luči
za Krompir - ili za Jabuku

mehanizam koji - o tome Odlučuje
zovemo - Inteligencija Probavnog Sistema

ako taj mehanizam - ne Funkcioniše
krajnji Rezultat - su Toksini - u sistemu za Varenje

* * *

imunološki Sistem
takođe Ima - svoju Inteligenciju

u njegovoj - bazi Podataka
spakovane su sve Moguće - virusne Mutacije

u sudaru se njegovim - antiTelima
virus neće Stići - da Mutira

* * *

mutacije se Dešavaju - kada antiTelo
nema dovoljno Informacija - o Uljezu

kada u telo Ubacite - neki Modifikovani Virus
kakav se Ubacuje - putem Vakcine

to nije - Prirodan Virus
to je Virus - sa Oštećenim - izvornim Kodom

imunološki Sistem - postaje Zbunjen
ne zna Tačno - koja antiTela - da Stvara

i to je Prilika - da virus Prodre
ili da se Preruši - to jest Mutira
pa onda - Prodre

* * *

sistem koji Uspe
da se Izbori - sa takvim Virusom

je - u većini Slučajeva
sistem - koji bi se Izborio - i sa stvarnim Virusom

razlika - između ta dva Broja
ide - u korist Vakcine

ali samo - do Pojave - novog Soja

* * *

razlog Drugi

recimo - da je virus Ušao - normalnim Putem
i da se radi - o prirodnom Virusu

zašto Sistem - ne Počisti - tog Uljeza
i izbaci ga - Napolje

zato što je - taj isti Sistem - Razoružan
lišen je - sopstvene Inteligencije

u njegovim Kanalima - i komandnim Centrima
ne postoje - Signali

ti kanali su - fizički Ispresecani
i napunjeni - naslagama Toksina

* * *

radi se - Uglavnom
o naslagama - životinjskih Masnoća

u kombinaciji
sa toksinima - iz Vode - i Vazduha

u slučaju Pluća - prvenstveno iz Vazduha

taj Mix - Masnoće i Otrova
pravi fizičke Čepove - u Sistemu

plastične Barikade
koje Presecaju - i Guše - bilo kakvu Vibraciju

prenos Informacija - je Oštećen
konekcija Čoveka - sa Prirodom - je Pukla

* * *

nema te Vakcine - koja će Povezati
pokidane - imunološke Centre

vakcina će pokrenuti - samo Onaj Sistem
koji je Već - Funkcionalan

za reparaciju - oštećenog Sistema
potrebno je - nešto Drugo

a to - Drugo
u ayurVedi zovemo - unutrašnja Čistoća

* * *


Edin Sujoldžić