img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
PRIČE IZ JOGASLAVIJE
ŠTA MISLITE - O TITU
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet
img

nakon Titove Smrti
u svetskim Medijima
postalo je - popularno Pitanje:
- šta mislite o Titu ?

to pitanje je postavljeno - i Maharišiju

odgovor:

- Tito je poslednji - u eri Velikih
ta velika Imena - izašla - iz drugog Svetskog Rata

čitavo polje Politike
ostaje polje - bez Autoriteta

vođstvo će - postati Ugroženo
politika će se baviti - sama Sobom

nemojte više - u Politici
očekivati - bilo kakva Rešenja

ta epoha je - Završena

* * *

pitanje:

- ako je to Tako - šta da Radimo ?
u kojem Polju - da se Angažujemo ?

- Nauka

proći će - neko Vreme
i tu će se pojaviti - Autoriteti

ali - to neće biti Nauka - u Laboratorijama
ono što dolazi je - nauka o Svesti

svest - ne možete Proučavati
nikakvom Spravom - ili Epruvetom

ma koliko bile Razvijene
te stvari su - suviše Grube

sva ta merenja - i Eksperimenti
sve to - samo Kruži - oko jedne Tačke
ali - ne može - da je Dodirne

jedini Alat - za istraživanje Svesti
je - sama Svest

jedino Svest - je dovoljno Fina
da istražuje - sama Sabe

* * *

- a šta je sa Kompjuterima ?
nama se čini - da dolazi - vreme Kompjutera ?

- kompjuteri će - doći do Zida

kompjuteri vam mogu pružiti - Informaciju
i - to je Sve

šta ćete vi Raditi - sa tom Informacijom
to nije posao - Kompjutera

možete sa tom Informacijom - spasiti Svet
ili - možete Napraviti - nuklearnu Bombu

o tome - kompjuter ne Odlučuje
ta odluka se donosi - u polju Svesti

* * *

programeri će Pokušati
da naprave - Svest

ali - u Programiranju - važi Zakon
- jedno Napraviš - drugo Pokvariš

povezati - dve Tačke
u programiranju - Znači
odvojiti nešto - od Neke - treće Tačke

beskonačno Jurenje - sopstvenog Repa

svest tako - ne Funkcioniše

u polju Svesti - sve je Povezano - sa Svime
tu važe - zakoni Polja

nikakvim Magistralama - ili Protokolima
nije moguće - oponašati Svest

kada to - postane Jasno
neko će Uzviknuti:

- zašto uopšte - pravimo Svest
kada - to što Pravimo - već Imamo

i tada - počinje Era - istraživanja Svesti

saznanja - u tom Polju
doneće - Nebo na Zemlji

* * *

nemojte - gubiti Vreme
krenite sa Istraživanjem - sopstvene Svesti

prvi korak je - njeno Pročišćenje
oslobađanje - od Stresa

stres je - taj Uljez - u Svesti
to su impulsi - koji Ometaju - funkcije Polja

* * *

najbrži Način - za oslobađanje Stresa
je - Duboki Odmor

to je Odmor
koji daje - Transcendentalna Meditacija

dva puta dnevno - 15-20 minuta
i polje Svesti - će Ponovo - postati Koherentno

vrlo je Prosto

* * *


Edin Sujoldžić