img
img
ZA GLOBALNU ANATOMIJUKLANJE I BOG

TUMOR - PRE TUMORA

Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit ametimgživotinjska Vlakna
nikada se - u Ljudskoj
pa ni u životinjskoj - Fiziologiji
ne Metabolišu - do Kraja

posebno - životinjske Masnoće
i posebno - u Kombinaciji - sa Solima
i Otrovima - iz Industrijske Hrane

* * *

nesvarene ostatke - fiziologija hoće - da Odbaci

na zidovima Tkiva - luči se - beličasta - tanka Sluz
koju ayurVeda naziva - Ama
u prevodu - Nečistoće - Toksini

ako želite da vidite - Amu
pogledajte sopstveni jezik - Ujutro
nakon što ste - preethodnu noć - Gutali
- mleveni - Životinjski Leš - iz Konzerve

* * *

može se postaviti - Pitanje
zašto ljudska fiziologija - ne metaboliše Životinje
zašto nas je priroda Napravila - tako Nesavršenim

akademski - tu postoje - teorije i Teorije
ali se - skoro Svi - slažu u Jednom
Tvorac je - tu Nešto - Pogrešio

neki od Nas - su Spremni - i da mu Oproste

* * *

postoje osobe
koje se dugo - i prilično dobro Nose
sa fiziološkim Taloženjima

u prvom redu - Sportisti
koji kroz - redovno Preznojavanje
izbacuju iz sebe - tone i Tone - nakupljenih Toksina

problem je - što njihovo zdravlje Traje
koliko traje - i sportska Karijera

* * *

zatim osobe koje - već po Rođenju
imaju ekstremno jaku - Stomačnu Vatru
koja Vari - Spaljuje - i Izbacuje
svo Đubre - iz sistema za Varenje

problem je - što tu Vatru - u tom slučaju
morate neprestano kljukati Hranom - to jest Gorivom
inače - počinje da spaljuje Sluzokožu - na zidovima Tkiva

* * *

beličasta Ama - nije problem - sama po Sebi
to je čak - dobar Znak
da kanali za samoPročišćenje - Funkcionišu

problem je - što se daljim Lučenjem
ta sluz - Nakuplja - i Stvrdnjava
čak - do nivoa Skrame - koju možete - lomiti Prstima

čak ni to - samo po Sebi - nije Problem
problem nastaje onda - kada te Naslage
počnu da začepljuju - Šupljine - u Telu

zapamtite tu reč - Praznina - Šupljina - prazni Prostori
sanskritski termin je - Šrote - Praznine
ta reč je - u vedskoj medicini - Svetinja

* * *

zašto su praznine - Važne
zato što to - zapravo - nisu Praznine
to su kanali - i prostori - u kojima - bruji Život

kosmičke vibracije - u Čoveku
inteligencija tela - kroz talasne informacije
vibrira - u ljudskim Prazninama

u pazninama se krčkaju - algoritmi - imunološkog Sistema
u prazninama šapuće - Svemir - u Čoveku

* * *

prazine - kanali - i komore
mogu biti Male - mikroskopski Sićušne

počev od - međućelijskih Prostora
zatim prostora između - Vlakana - i Tkiva
pa sve do onih Velikih - unutar - i između Organa

briga o Zdravlju - je briga - o Prazninama
praznine su - ako pitate Prirodu - primarnije - od Tkiva

* * *

u pitanju je - Zapravo
opšti prirodni Zakon - o primatu Praznine

uzmite - Trubu
koja nije funkciji - jer je iznutra - Začepljena

metal - to jest Tkiva - su još uvek Tu
sve cevi i dugmići na Trubi - mogu da pucaju - od Zdravlja
ali je problem - začepljena Praznina

praznina je ta - koja je Obolela
praznina je ta - koja ne Svira

truba nije - savijena Cev
truba je - savijeno Parče - kosmičke Praznine

ljudsko telo - nisu Tkiva
tkiva su tu samo - da Opkole - i formiraju Praznine
u kojima se guraju - i Plešu - instrukcije Života

* * *

začepljivanjem - i sužavanjem - Praznina
vibracije života - se deformišu - i Guše

tkiva su - još uvek - fizički Zdrava
ali - vremenom postaju - odsečena od Sveta
do njih više ne Dopiru - tihe - poruke Tvorca

praznina je - Obolela
ona je ta - koja je - dobila Tumor
tumor na Tkivima - dolazi Kasnije

* * *

pad konekcije - sa Prirodom

ćelije u vlaknima - postaju Zbunjene
i počinju da se Pitaju - šta ja Sad - treba da Radim
da li da Umrem - ili da se Razmnožim

u prvom slučaju - lekar će vam reći - Bilo Šta
u drugom - dijagnoza je precizna - Tumor

* * *

i to je Trenutak
kada se zapadana medicina - budi - iz Dubokog Sna

tada počinju - da zavijaju Sirene
i da se - oštre Skalpeli

tada kreću - prve Suze
i očajne - molitve Bogu

* * *

zvanična Medicina - ovako definiše Tumor:
- ćelije najpre gube sposobnost - adekvatnog Odgovaranja
na Signale - koji kontrolišu njen Rast - Deobu - i Smrt

po ovome ispada - da je Krivac - sama Ćelija
jer je izgubila - Sposobnost...

to je - kao da Kažete
da je utopljenik - Kriv
jer je izgubio sposobnost - disanja pod Vodom

* * *

ćelijsko ludilo - ako se nastavi
vodi u - Metastaze

metastaze su - između ostalog
najbolji dokaz - efekta Polja - u Fiziologiji

one - po pravilu Buknu - u onim delovima Tela
koji - sa Žarištem - nisu direktno Povezani

ako pitate - Lekara
- gde će se pojaviti - sledeća Metastaza
dobićete - sleganje Ramenima - i pogled - u Nebo

pretpostavka je - da ćelije Tumora - putuju Limfom i Krvotokom
i da se tako - Razmnožavaju

ali - imate Pacijente
pogotovu one - sa ranim Metastazama
kojima su - i Limfa - i Krv - Nedirnuti

* * *

tretiranje tumora - Zracima
ili - njihovo Odsecanje
je partija Kocke - između Vas - Boga - i Đavola

hod po Žici - vezanih Očiju
šetnja - po minskom Polju

nema tog Lekara - niti Hirurga
koji može - Kontrolisati - efekte Zračenja

čak i zračenja - Zdravih
a kamoli - već u startu - dezorijentisanih Ćelija

* * *

jedini način je - Obnova - Inteligencije Tela
obnova - Praznine

to znači - dve stvari:
- da prestanete da gutate - mrtve Životinje
- da se - u druženju sa Biljkama - oslonite na ayurVedu

vedsko vegetarijanstvo - je to
koje pravi Balans - kosmičkih Elemenata - u Čoveku
ali to je - druga Tema

* * *


Edin Sujoldžić

img