img
img
ZA GLOBALNU ANATOMIJUPRIČE IZ JOGASLAVIJE

DVA SRCA - KUCAJU U VAMA

Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit ametimgRabac - Croatia - sredina 80-tih
održava se Maharišijev Skup - Svetskog Mira

na skupu - preko 7000 učesnika
iz svih - krajeva Sveta

među učesnicima - doktor Bal Raj
jedan od autoriteta - u Vedskoj Medicini

na skupu je radio - ayurVedske Konsultacije

* * *

na konsultaciju dolazi - Marija Petrović
instruktor TM tehnike - iz Beograda

lekar joj - na levu Nadlanicu - stavlja Tri Prsta
tako se u ayurVedi - meri Puls

I preko Pulsa - se Očitava - čitava Mapa
vaše Svesti - i Tela

Nakon desetak sekundi Tišine - doktor Reče:

- Marija, vi ste Trudni

- nisam - reče Žena

- jeste - osmehnu se Lekar

- pa... kako... Kada...

- pre dvadeset Dana

- ne... ne... nemoguće... to je bilo samo...

- moguće je

- jeste li sigurni?

- da

- kako... na osnovu čega to Vidite ?

- dva Srca - kucaju u Vama

- oh... Bože... !

- ništa ne Brinite - sve je u Redu

- pa... jel Znate - je li Dečak - ili Devojčica ?

- devojčica

- devojčica... !

- da - devojčica
hoćete da Promenimo ?

- šta... da Promenimo ?

- da bude Dečak ?

- ne, ne... mi već imamo Dečaka...

- znam

* * *

toliko o Lekarima - i vedskim Lekarima
toliko o Medicini - i vedskoj Medicini

toliko o Ljudima - i Bogovima

* * *

ova devojčica je - već odavno - Žena
zove se - Kruna

na ulici - prolazi pored vas
u pekari - kupuje pored vas

jedino - u mesari - nije pored vas
ima razloga

* * *


Edin Sujoldžić

img