img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
PRIČE IZ JOGASLAVIJE
MADEŽ - PORED PUPKA
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet
img

jeste li bili Nekad
kod - Maharišijevih Astrologa

ako niste - Vežite Se
slede mala - Iznenađenja

* * *

prvi put - u Beograd - su Došli
sredinom - osamdesetih

bilo ih je - Trojica
sva trojica - u kompletno - beloj Odeći
i to - umesto Pantalona - nešto kao Mantije

jedan od njih je - Kuvar
ova dvojica - nikud ne Idu - bez Kuvara

* * *

cena astrološke Konsultacije
paprena - skoro cela Plata

kažu - cena mora biti Tolika
da onoga koji Plaća - malčice Zaboli

zatim - ako hoćeš Konsultaciju
moraš znati - tačno vreme Rođenja

tačan Sat - i tačan Minut
svog - dolaska na Svet

ako to ne Znaš - a naravno da ne Znaš
no problem - oni će to - Izračunati

ta usluga se zove - Rektifikacija
i naravno - dodatno se Plaća

* * *

ulazi - prvi Klijent

postupak rektifikacije - je Zapravo
nekoliko njihovih Pitanja
i tvojih Odgovora

na osnovu - tih Odgovora
oni izračunavaju - tvoje tačno Vreme

prvo njihovo Pitanje:

- da li sa leve strane Pupka - imate Madež ?

u prostoriji - Tajac
nakon sto godina - Tišine
čuje se odgovor - Imam

drugo Pitanje:

- da li vaša Ćerka - ima Razmak
između Dva - prednja Zuba

odgovor - Ima

- izvinite... - otkud Znate
da uopšte imam Ćerku - upita Čovek

ova dvojica se - glasno Nasmejaše

treće Pitanje:

- da li nosite Oružje - na Poslu
odgovor - Da

* * *

nakon 15-20 Sekundi
iz štampača Izlazi - nekakav Dokument

na kojem Stoji - da ste Rođeni
u 12 Sati - 54 Minuta - i 14 Sekundi

- ovo Čuvajte - rekoše
trebaće vam za svaku - sledeću Konsultaciju
da ne biste plaćali - dva Puta - istu Stvar

klijent gleda u taj Papir - i Pita:

- izvinite - ovo... - 14 Sekundi...
to baš nema - nikakvog Smisla
znate koliko - porođaj Traje
čemu - ove Sekunde ?

- to je Trenutak - vašeg prvog Udaha

* * *

kad dobijete - vreme Rođenja
tada zapravo - počinje Konsultacija

sad vi - postavljate Pitanja
oni - Odgovaraju

imate ukupno - 15-20 Minuta
dobro pazite - na šta ćete ih Potrošiti

kad postavite Pitanje
odgovor dobijate - u roku od - par Sekundi

nema Čekanja - nema Potpitanja
nema uobičajenog - astrološkog Razglabanja

nema nikakvog - Ako - i Možda
postoji samo - Pitanje - i Odgovor

ako pitate - da li ću završiti Fakultet
odgovor je - Da / Ne

ako pitate - kada ću završiti Fakultet
odgovor je - taj i taj Datum - to i to Vreme

ako pitate:

- šta je To - što vi Smatrate - završetkom Fakulteta
je li to - poslednji Ispit
je li to - datum Diplomiranja
ili je to - dan uručenja Diplome

odgovor:

- poslednji ispit je - tad i Tad
diplomiranje - tad i Tad
uručenje diplome - tad i Tad

obzirom - da odgovore dobijate
kratko - jasno - i ekspresno
primetićete - da ste sva pitanja - Ispucali
već nakon - 5-6 Minuta

napravite Spisak - rezervnih Pitanja

* * *

ulazi - drugi Klijent
ni on - nije Siguran - u minut Rođenja
ali - ima Krštenicu - u kojoj to - lepo Piše

prvo što Rekoše
da to vreme u Krštenici - nije Tačno

upisano je- par Sati - nakon Porođaja
obzirom - da je porođaj bio - težak i Rizičan

- u kom smislu Rizičan - pita Čovek

- rođeni ste - carskim Rezom
majka je imala Problem - sa Gvožđem

- jeste li sigurni u To ?

smešak - i Odgovor
da - Sigurni Smo

- stanite - kako možete biti - tako Sigurni
zapravo - koliko ste Sigurni

bilo bi realnije da kažete - u Procentima
recimo 50% - ili 70%
ovako ispada - da ste sigurni - 100%

- sigurni smo - 100% - rekoše - opet uz Smešak

* * *

prvo njihovo Pitanje:

- jeste li imali saobraćajni Udes
tog i tog Datuma - to i to Vreme ?

- Jesam

- da li vam je u tom Udesu
povređeno Čelo - i desno Koleno ?

- Jeste

* * *

bilo je Onih
koji su - nakon Konsultacije - pustili Suzu

bilo je onih - koji su Tražili
da se vrate - u prostoriju za Konsultacije
i da - pred ovu dvojicu Kleknu - i sklope Ruke

neki počečeše osnivati - Novu Religiju
sa sve - astrološkim Bogovima

* * *

bilo je Onih
koju su Ipak - terali Mak - na Konac

pa rekoše:

- prvi udah - prilikom Rođenja
traje više - od jedne Sekunde
zar nije ipak - Besmisleno
govoriti - o Sekundama

odgovor:

- ta sekunda je - vreme Dodira
prve molekule Vazduha - sa plućnom Alveolom
tada je počela - vaša razmena - sa Svemirom
radi se zapravo - o deliću Sekunde
ali je - za naše Potrebe - dovoljna Sekunda

* * *

u Beograd su dolazili - još - 4-5 puta

ali - ne uvek Isti
menjaju se - prema Nekom - svom Kalendaru

i svaki Put - kao Astrolozi - Vanzemaljci

* * *

čovek - recimo Pita
- hoću li uspeti - da prodam Kuću

odgovor - Nećete

- zašto ?

- nije to - vaša Kuća

- nije Moja - ali moj Otac... ja imam Papire...

- ti papiri će biti - Prepreka

- pa šta da Radim - ta kuća mi je jedina Nada...

- treba da - zalivate Krušku - ispred Kuće

- koju Krušku - tamo su dve Kruške

- kad izlazite iz Kuće - sa vaše leve Strane

- ona je već Gotova - nema ništa od Nje

- oporaviće se - ako se Potrudite

- ali - to meni ne rešava Problem - meni treba Novac

- ako izlečite Krušku - novac će Doći

* * *

pitanje:

- možete li mi reći - moj Muž... da li me Vara

- pitanje mora biti Vezano - samo za Vas

- ali... mi smo u Braku...

- odlično - kada on Dodje
odgovorićemo Sve - u vezi Njega

- pa dobro
recite mi onda - hoću li Ja - ostati u Braku

- imaćete Pauzu

- koliku Pauzu

- dve Godine - i devet Dana

- znači - otići će...

- neće Daleko - živećete u istom Gradu

- od čega ću ja Živeti - za to Vreme ?

- radićete u Prodavnici

- kakvoj Prodavnici ?

- prehrana - u prizemlju vaše Zgrade

- samo mi recite - vlasnik te Prodavnice...

- u vezi Vlasnika - kad dođe On

- ali... to mi je Važno... kako da Znam...

- uzmite - pročišćeni Maslac
uveče - sa toplim Mlekom

- zašto... kakve veze to sad Ima ?

- bićete Spokojni - u vezi tog Vlasnika

- jel mislite - baš na Vlasnika
ili - na njegovog Brata ?

- na Vlasnika
taj što ima - problem sa Zubima

* * *

jednom prilikom - čovek ih Upita

- izvinite - ko ste vi ?
mislim - jeste li Ljudi - ili... šta Ste ?

- mi smi Ljudi

- kako onda... odakle možete znati sve To

- matematika

- matematika !?

- da - kosmička Matematika

- od koga ste Naučili - tu Matematiku ?

- od Učitelja

- a ko je - taj Učitelj ?

- Mahariši

- pa dobro... a od koga je On - naučio

- od svog Učitelja

- jel možemo Mi - to da Naučimo

- možete

- kako - šta Treba...

- treba da - meditirate Redovno
15-20 min - dva puta Dnevno

- dobro... to Znamo - nego...

- to je Dovoljno - za Početak

- kako Dovoljno - meni treba Učitelj

- ako meditiraš Redovno - pojaviće se Učitelj

- ah... znači Tako

- yes - of Course

* * *

među ljubiteljima Meditacije
već su uveliko Kružile - urbane Legende
na temu - vedske Astrologije

poticale su uglavnom - od Onih
koji su - imali Priliku
da neko vreme Borave - u Maharišijevoj blizini

jedna od tih Priča - ide Ovako

da biste uopšte Došli - kod Maharišija
da učite - Jyotish

( jyotish je - vedski Izraz - za kosmičku Matematiku
u doslovnom prevodu - Svetlo )

morate ispuniti - početni Uslov
da je najmanje - pet Generacija - vaših Predaka
radilo - Jyotish - i samo Jyotish
dakle - tradicija - full Time

* * *

drugi uslov

da sve ono - što ste naučili - kod Kuće
zaboravite - i Odbacite
ako se kosi - sa Maharišijevim Instrukcijama

bilo je - takvih Momenata

recimo - kada Mahariši - Saopštava
da Mesečevi Čvorovi - od tog Trenutka
više nemaju Aspekte
koje su Imali - hiljadama godina Unazad

dešavalo se - da se Učenici - Pobune
i demonstrativno Kažu - to nije Moguće
i da se to Kosi - sa osnovnim Principima...

međutim - kasnija Izračunavanja - od tog Trenutka
pokazuju - da i osnovni Principi - imaju svoj Vek

* * *

treći uslov

da nakon Obuke - polažete Ispit
nakon kojeg Stičete - Maharišijev Certifikat

taj Ispit je - posebna Priča
koji biste Najradije - stavili u Fijoku
da čeka - neka druga Vremena

ali evo - ide Ovako:

na ispitu - dobijete Chart (natalnu kartu)
potpuno - nepoznate Osobe

rođene - bilo Kad - bilo Gde

recimo - nekog Seljaka - iz Provanse
iz 14-tog Veka

i treba da Ispričate - čitavu njegovu Evoluciju
od početne Tačke - do Ulaska - u Beskonačnost

kažu Čak - da taj Chart - koji dobijete na Ispitu
uopšte - ne mora Biti - chart Čoveka
nego Chart - bilo koje Trunke - u Svemiru

recimo - neki Kamičak - na nekoj Obali

treba da izračunaš Trenutak
kada je - taj Kamičak - začet na Obali

i kada će ga - neki talas Povući
u drugi - vodeni Svet

* * *

domaćini - u Beogradu
često su Hteli - da ove - neobične Goste
izvedu - pred Kamere

gosti - nisu Pristali

nikakvo Ubeđivanje - nije Pomoglo
kažu - nije Vreme

jednom rekoše - Može - pod Uslovom
da svi prisutni - u tom Studiju
i svi Gledaoci - tog Programa
redovno vežbaju - Transcendentalnu Meditaciju

drugim rečima - Nema Šanse

* * *

nisu bili Oduševljeni
kada bi neko pred njih - Kleknuo
i počeo da ih Tretira - kao Bogove

ili barem - kao nekakve Poslanike

ograđivali su se
od bilo kakvog - religijskog Konteksta

i insistirali na toj reči - Znanje

znanje - o Bogu
kao - viša Kategorija
u odnosu - na Puko - verovanje u Boga

* * *

desilo se - Jednom
da su došli - i Otišli - vrlo Čudno

boje rečeno
razočarali su - sve One
koji su - u njima videli - Viša Bića

već na aerodromu - se Videlo

počeše da - zadirkuju Devojku
koja ih je Dočekala - sa Cvećem - u Rukama

čim uđoše - u hotelsku Sobu
sa devojkama Poče - cika i Vriska

uključiše - TV
digoše - noge na Sto
i naručiše - pečene Pistaće

* * *

u toku Konsultacija
i dalje su bili - Fascinantni

po tom Pitanju
nikakve razlike - u odnosu na Prethodne

ali recimo - nakon zvanične Konsultacije
ako ih pitate - za Osobu - koja nije Prisutna
ladno - Odgovaraju

nema više Onog
pitajte samo - u vezi Vas Lično

* * *

i tako Balkanci - namirisaše Priliku

i počeše - da pljušte Pitanja
u vezi Muža - Prijatelja - Šefa - i Ljubavnice

i sve to - uz glasan Smeh - i Komentare
kako to već Biva - na Dobrim - trač Partijama

kad su otišli iz Beograda
ostaviše za Sobom - dva razrušena Braka

razbucaše neka Prijateljstva
i poslovne Odnose - koji su trajali Decenijama

* * *

Maharišiju
niko Nikada - nije Spomenuo - ovaj Incident

ali - u jednom od Razgovora
i to - u razgovoru - na potpuno drugu Temu

Mahariši reče - da su pomenuta Dvojica
izbačeni - iz TM Pokreta

i - da se ne Brinemo
svaki Sledeći - astrološki Bog
biće prethodno - detaljno Proveren
po pitanju Uzusa - i Božanske Etike

* * *


Edin Sujoldžić