img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
NOVI ISLAM
SVE ĆU DA TI OBJASNIM
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet
img

- ti ne razumeš Doktrinu - prinošenja Žrtve

- ti to nazivaš - Doktrinom ?

- nego šta - nego je Doktrina
to je - čitava Nauka
žrtva Bogu - je Najveća Žrtva

- pazi Ovako
ako nešto - Žrtvuješ
onda to Treba - da je Tvoje
možeš da žrtvuješ - svoju Nogu
svoju Ruku - svoj Novac - svoju Kuću...
ne možeš da žrtvuješ - nešto Tuđe
i to još - tuđi Život

- kako misliš - Tuđe
pa to je Moje - moja Životinja

- pa... - nije baš Tvoja

- nego čija je ?
ja sam je Kupio

- kupio si - nečiji Život ?

- da - na Pijaci - pošteno Platio

- valjda si Kupio - da ti daje Mleko
a ne - da bi je Ubio

- ne - kupio sam Baš - da bih je Zaklao
ja mleko - slabo Pijem

- i to tako - ladno Kažeš
da bi je Zaklao - i Pojeo ?

- naravno - zato se i Kolje

- i ne vidiš u tome ništa - Pogrešno

- vidim Pogrešno
u tome - što ti - i takvi kao Ti
nisi u stanju - Bogu - žrtvu da Prineseš
treba da znaš - to je Greh

* * *

- jesi li - pomislio Nekad
da Bogu prineseš - Život - umesto Smrti

- kako Misliš

- recimo - čuvaš tu Kravu - i svakog Jutra
nešto mleka Pokloniš - nekom Siromahu

- islam je - plemenita Religija
mi imamo - Propis
jedna Trećina - se daje Siromasima

- jedna trećina - Čega ?

- jedna trećina - toga što si Zaklao

- i to je za tebe - Plemenito

- a šta je - ako nije Plemenito

- čisto Divljaštvo - eto šta je

- sram te Bilo
muslimani su - Gospoda
o divljaštu Pričaj - nekom Drugom

- kome Drugom ?

- isusovci - to su Divljaci
istorija je to - puno puta - Pokazala

- na Primer ?

- ko je izazvao - i prvi - i drugi Svetski Rat
muslimani - Nisu
i koliko vidim - napraviće - i Treći

- nisu Oni - puno Bolji - od Vas
razlika je - samo u Tome
što Oni - prilikom Klanja - ne Uzvikuju - Božije Ime

- zato i jesu - Takvi
uostalom - kako Mogu - i da ga Uzvikuju
kad oni - Boga - Nemaju
oni Čoveka - proglašavaju - za Boga

- to je - druga Tema
nego... da te Pitam...

- pitaj Slobodno - sve ću - da ti Objasnim

- u redu je... - nemam Pitanja

* * *


Edin Sujoldžić