img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
NOVI ISLAM
UZVIŠENA ETIKA KLANJA
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet

nije baš jednostavno - Zaklati Nekoga

ne radi se - samo o Tome
da uzmeš Nož - i presečeš Grlo

klanje mora biti - Humano
u islamu postoje - stroga Pravila Klanja

* * *

klanje je - Ispravno
samo ako kolješ - Zdravu Životinju

žrtva - ne sme da Hramlje
ne sme da joj fali - neka Noga
uši - oči - rep - sve mora biti - na Broju

Bog ne voli - Ćopave - i Slepe

* * *

imaš - na primer - dve Krave
obe su Zdrave - i nemaju - nikakvu Manu

zaklaćeš Onu - koje je - Lepša

Bog je - po prirodi - veliki Esteta
takav je - od malih Nogu

* * *

pre nego zariješ - Nož u Grlo
treba da izgovoriš - Božije Ime

tako da - Bog Zna
da je to Klanje - upućeno Njemu

u suprotnom - može se Desiti
da krv - zaklane Životinje
umesto Boga - popije Đavo
a to - nije Dobro

* * *

nemojte prinositi - Mršave Žrtve
to niko ne voli - pa ni Bog

samo kad biste Znali - kako se Bog - Oblizuje
kad ugleda - zanosne Obline

nema tu - nikakve Misterije
svi znamo - da je Bog - Muškarac

* * *

Bog voli - mlađe Žrtve

ovcu i kozu Koljite - čim napune - Godinu Dana
krava je najbolja - kad napuni - Dve Godine

razlika u godinama - između Boga - i Žrtve
to Bogu - ne Smeta
naprotiv

* * *

nož kojim Kolješ - mora biti Oštar
moraš da presečeš Vrat - u jednom Potezu

a ne - da trljaš Nožem - po Vratu
pa se posle - životinja Otima - i Ropče
polu-Zaklana

takav Prizor - nije Lep

* * *

za Boga - ne smeš da Kolješ - ako nisi Musliman
ako pripadaš - nekom drugom Čoporu

čin Klanja - je samo - za Odabrane

ako se usudiš - da Kolješ - a nisi Musliman
Alah je Veliki - bićeš Kažnjen

* * *

čim se Bog - namiri - i podMiri
čim se Napije - tople - Životinjske Krvi
to što je Ostalo - možeš da - deliš Dalje
siromasima - koji nemaju Para - da Kolju

* * *

nemoj da kolješ - Gladnu Životinju
čim je Gladna - ona postaje Nervozna
i neće Lepo - da se Kolje
nego se Otima - i Drhti - tako Gladna

* * *

ako je životinja - Trudna
kolji samo - ako se ne vidi Stomak

u suprotnom - njeno Dete - može da se Rita
i da se buni - što mu kolješ Majku

* * *

ne smeš životinju - da ubiješ Strujom
ili Močugom - ili Kamenom

mora da potekne - Vruća Krv
koju Bog - odmah Srče - i tako se Okrepljuje

ako pri Klanju - ne pršti Krv - to nije Klanje
to je - obično Ubijanje

a Bog - ne Voli - da se bilo ko Ubija
na planeti Zemlji

* * *


Edin Sujoldžić