img
img
ZA GLOBALNU ANATOMIJUNOVI ISLAM

SUVIŠE DALEKO

Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet


još jedna - Nebuloza
koja od islama pravi - Ludačku Košulju

dve stvari
najpre - odakle baš taj Limit - 75 kilometara

kakva je razlika - između 75 - i 80
možda - baš na 76. kilometru
ženu Čeka - njen Bivši

možda joj 76 - astrološki - nije Srećan Broj
možda je 76 - tehnički Standard
u proizvodnji - gvozdenih Lanaca - za Žene

* * *

da li se taj famozni Broj
navodi Negde - u nekom Spisu

ne - ne navodi se Nigde
pisani Izvor - za dužinu Lanca - ne Postoji

evo sad čujemo - da tako kažu - Učenjaci
pazi samo - tu Formulaciju
neki Učenjaci - tako Kažu

koji su to - Učenjaci
i zašto su Izabrali - baš taj Broj
saznaćemo - kad Porastemo

* * *

drugo - puno ozbiljnije Pitanje
odakle uopšte - Ideja
da se Ženama - ograničava Putovanje

na bilo koju - Kilometražu

šta ako žena - ima jakog Merkura - u Chartu
ako su joj Putovanja - bukvalno Hrana

šta ako - prezire Lanac - ima i Takvih
šta ako - služenje Mužu - doživljava kao Ropstvo

šta ako - Čezne - za Slobodom

* * *

nije u pitanju samo - ženska Patnja
u pitanju je - pobeći će - sa Prvim
koji joj Ponudi - skidanje Lanca

ili barem - lanac Duži - za dva Pedlja

* * *

sam čin - Putovanja
svojevrsna je - spiritualna Tehnika

ubrzano Smenjivanje - novih Prizora - pred Očima
u svesti daje - efekat Ptice

ubrzano Smenjivanje - novih Lica
novih Ljudi - i Sudbina

ubrzano sagledavanje - novih Okruženja
i životnih Okolnosti

ceo taj Film - koji klizi pred Očima
provocira Svest - na unutrašnje Prepoznavanje
i - na Širenje

* * *

zamislite - da posmatrate - stablo Jabuke
i na stablu - na jednoj Grani - visi Jabuka

krenete - da se Penjete - na Stablo
i primetite - da Jabuku - više ne Vidite

fizički ste - bliže Jabuci
ali - ste zapravo - Dalje
ne znate - Gde je
sakrivena je - granama - i Lišćem

jednostavno - suviše ste Blizu

da biste Cilj - ponovo Ugledali
morate se - ponovo Udaljiti

* * *

upravo to rade - Putovanja

stalni boravak - na jednom Mestu
dovodi - do zaboravljanja Cilja

ili još gore - do Skretanja - sa Puta

kad god - otputujete Negde
primetićete - da svoju sopsvenu Poziciju - kod Kuće
sagledavate bolje - sa Distance

* * *

jedina stvar koja će - i bez Putovanja
u svesti - napraviti taj Efekat
jeste - uspešna Meditacija

gde zapravo - svest - može da Putuje
dok je Telo - tu gde Jeste

ali - za takvu Meditaciju
potrebna je - unutrašnja Čistoća
koju - većina od nas - pogodićete - Nema

* * *

kažite tim - Učenjacima
svaki muškarac - je Dužan
da barem - jednom u Životu
ženi Pokloni - put oko Sveta

i pri tome - Žena je Ta - koja Bira
da li će putovati Sama - ili sa Vama

šta god da Izabere - Pobedili ste

* * *


Edin Sujoldžić

img