img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
CADENZA HORA
PUŠKA - KRAJ KREVETA
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet

ovo je - odličan Primer
kako lepe Reči - mogu biti Opasne

priroda - nema Svrhu
muzika i ples - nemaju Svrhu
život - nema Svrhu

sledeći korak je
otrov - i čaša Vode

i to - kolektivno

kao što se - već Desilo
1978. godine - u Gvajani

* * *

tumači Istoka
najdublje filosofske Misli - na Planeti
postali su - Bauk Istoka

kako se to Desilo

odakle dolaze - i kako se Rađaju
sve te - izvitoperene Interpretacije

* * *

evo kako

ljudi ponekad imaju Iskustvo
finijih - suptilnijih - stanja Svesti

posebno Oni
koji redovno Rade - neku Meditaciju

ta iskustva su - Svakojaka

možete Zaista
svojim Očima - videti Prazninu

u kojoj - nema Ničega
pa ni Vremena - niti Prostora

završite Meditaciju - i odete na Posao
dočeka vas Šef - sa Pitanjem - zašto Kasnite

vi mu Kažete - da je u Zabludi
jer Vreme - ne Postoji

* * *

znate onu Priču - o Čoveku
koji je - svake Noći - sanjao Tigra

tigar ga - u Snu - Juri
čovek - u Strahu - panično Beži

kad se Probudio
glavni junak Ode - i kupi Pušku

i stavi je - kraj Kreveta
da ubije Tigra - ako se opet Pojavi

* * *

taj Tigar - u Snu
on nije - Izmišljen - nije Fatamorgana

čovek se Trese - i Znoji - u Krevetu
srce mu Lupa - može stvarno da Rikne

tigar u Snu - je Stvaran
ali - samo u Snu

puška je Tu - ali u drugom Svetu
u stvarnosti Spavača - ona ne Postoji

* * *

Ajnštajn je govorio
da je Stvarnost - Relativna

tačnije - da Postoji - više Stvarnosti

zakoni - iz jedne Stvarnosti
ne važe - u Drugoj

i te Stvarnosti
nisu Odvojene - nikakvim Zidom

danas - možemo Reći
da su Stvarnosti - međusobno Upletene

i da pulsiraju - Naizmenično
u večitim - fluktuacijama Svesti

* * *

izuzetno je Opasno
spavaču dati Pušku - u Ruke

izuzetno je Opasno
zakone jednog Sveta - prenositi u Drugi

* * *

ako vežbate - Meditaciju

najbolja Stvar
koju možete Uraditi - nakon Meditacije

jeste - da Zaboravite
da ste ikada - Meditirali

ako ste - u meditaciji Videli
da vreme - ne Postoji
odlično - ali Nebitno

ako ste Videli - da vreme Postoji
odlično - ali opet - Nebitno

muzika - ples - priroda - Život...
ne iznosite - iz Meditacije - ama baš Ništa

inače - u najmanju Ruku
imaćete problem - sa Šefom

* * *

međutim

druga je Stvar
ako recimo - pogledate na Sat
i vidite da je - pola Devet

i žurite
jer imate Bus - za pet Minuta

i u toj Žurbi
u svest se Ušunja - vizija Večnosti

takve stvari će se Dešavati
ako meditirate Redovno

svetovi će Početi - da se Spajaju

ali - tada - nema Opasnosti
nećete - propustiti Autobus

samo ćete Videti - i Sebe - i Autobus
kako Puzite - na traci Večnosti

* * *

ili - recimo

slušate Muziku - i cupkate Nogom
ili ste Upravo - ustali na Ples

i u tom Ustajanju
u vama Zabruji - Tišina

no problem
nećete Odustati - od Plesa

samo ćete - pored svih Zvukova - ovog Sveta
začuti i njihov Izvor - večitu Tišinu

* * *

ili - recimo

posmatrate - neku Sliku
i divite se - njenim Bojama

ali - sad Vidite - i Belinu

odsustvo - svih Boja
na kojem Počivaju - sve Boje - ovog Sveta

vaš doživljaj Slike - neće biti Oštećen

nećete - izvlačiti Zaključak
kako Boje - nemaju Svrhu

naprotiv
njihova Svrha - počiva - na Belini

to je Celina - koja je Nedostajala

* * *


Edin Sujoldžić