img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
KRITIKA LEPOG
AKORDIMA SVETLOSTI
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet
img

proleće - 2021
iz štampe je izašla - mala Knjižica

naslov - Akordima Svetlosti
poezija - Bojana Miloradovića
jagodinskog Glumca

u Knjizi
stihovi o Majci - Ljubavi - i Svetlosti

ovo Treće - je Navedeno
kao Motiv - i glavna Inspiracija

* * *

ne dešava se Često
da neko Peva - o Svetlosti

nakon što je Nauka - rekla Svoje
svetlost je - Ostavljena
kao podrazumevani - plen Fizike

tačnije - kvantne Fizike
u kojoj Pesnici - nemaju šta da Traže

* * *

činjenica je
da je svako Biće - zapravo Svetlost

sve što Diše - i Gleda
je zgusnuti - snop Svetlosti

obmotan Vlaknima
kostima - Krvlju - i Limfom

ako prođete - kroz Tkiva - i Materiju
nailazite na - talase Zvuka

ako prođete - Zvuk
nailazite - na Svetlost

ako prođete - njene Čestice
dolazite - do njenih Talasa

koji mogu biti Grubi - i Vidljivi
i mogu biti - Ljudskom Oku - Skriveni

tačno na Mestu
gde se Začinju - vibracije Života

* * *

ta Svetlost - u Nama
u poslednjih - pet hiljada Godina
prilično je - Slaba - i Zamućena

treperi Jadna - i bori se - za Život
vapi - za Prostranstvom

žarulja - prekrivana Prašinom
bez dobrog - i stabilnog Kontakta
sa Žicama - iz Centrale

* * *

senzibilne Duše
osećaju tu Svetlost - u Čoveku

čak i kad ne Umeju - da je Objasne
čak i kad se - uzaludno Trude - da je Opišu

svetlost je - njihova Tema - njihova Misao
ponekad - Opsesija

to može biti Znak - unutrašnje Prozirnosti
može biti predZnak - spiritualnih Otkrovenja

pod uslovom - da Svetlost - ne Pobegne
i ne ugasi se - u tminama Zemaljskim

* * *

problem - sa Umetnicima
je njihovo - večito Begstvo - u Boemštinu

omamljena Svest - od par Sati
kao zaštitni Logo - umetničke Slave

taj ošamućeni Zanos - se uporno Gaji

njega Veličaju - i njemu se Klanjaju
mnogi koji Streme - suptilnom Izrazu

šteta - šteta - Šteta

nikada Venera - neće Bljesnuti - punim Sjajem
sve dok - bude Propuštala - rani izlazak Sunca

* * *

ipak - akordima Svetlosti - je dobar Pokušaj
da se dodirne - ne-Do-Dirljivo

da se tračak Slutnje - Opkoli - i Uzdigne
do svečanih - fanfara Spoznaje

knjiga međutim - nije dovoljno Moćna
da isprovocira svetlost - u Čitaocu

za tako nešto - potrebno je
da Miloradoviću - date
da Čita - sopstvene Stihove

i to - pod Nebom
na kojem Visi - Pun Mesec

nije u pitanju samo - puki glumački Talenat
nije u pitanju - ni Dikcija
ni Kostim - ni jezički Ritam

u pitanju je
što Glumac - ponekad - zaboravi na Glumu

i sklizne - Propadne
kroz Reči - i njihovo Značenje

lice mu je tada - Ozareno - i Začuđeno

nije više on Taj - koji Peva
nego ga je Pesma - uzela pod Svoje

u tim Trenucima
svi koji - slute Veneru - kao Inspiraciju

a takvih je - ako je verovati Matematici - jedna Petina
biće dodirnuti - i zavibriraće - istom Vibracijom
pa makar - i na Drugom - kraju Sveta

biće - da je to Ono
što Zovemo - esencija Umetnosti

* * *


Edin Sujoldžić