img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
KRITIKA LEPOG
AK ME ZOVEŠ
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet

ovo nije - obična Pesma
puno više - od Teksta - i Muzike

uredno složene - terce i Oktave
umesto - single Vokala

tu je - potreban Majstorluk
retko Viđen - u pop-Rocku

* * *

šabloni u Muzici
tri Strofe - i tri Refrena

odslušaš Prvi
i unapred Znaš - sve do Kraja

i čim Oslušneš - neku molsku Sekvencu
znaš da će Biti - razvučena i Tiha

durovi su po Pravilu - jaki i Prodorni

sve je to ovde - Porušeno
melodija - tresnuta u Naletu

bez Oklevanja - bez Šminkanja
nema Uzora - nema Mustre

* * *

ove sekvence se - Vrebaju

ustaneš Ujutro
i ako vidiš - da te Golica - u Ušima

brzo - hvataj Gitaru
da ti Eho - ne Pobegne

tako - nastaju Hitovi

inače - nestaće Zauvek
sa prvim - zvukom Telefona

* * *

za takvo Stvaranje
priroda ima - svoje Uslove

najpre - među Planetama

tog Jutra - moraš Imati - jaku Veneru
i to - u blizini Meseca

venera je ta - koja pumpa Mesec
mesec je taj - koji tebe Nadima

i neda ti - da Zaspiš
dok - od tog Pritiska - ne napraviš Nešto

drugi Uslov - unutrašnja Čistoća
da bi Uopšte - mogao da Oslušneš - bilo Šta

* * *

Azra je - kao i svi Drugi
prepuna Melodija - koje ne znače - Ništa

puko Okretanje - i Prevrtanje
već preVrnutog

ali - ovih par Minuta - ostaće Uklesani
u kolektivnu - Sivu Masu

* * *

zakon bi Nekakav - trebalo Doneti

po kojem - ne smeš da Stvaraš
ako te Uslove - nisi Ispunio

inače - samo zagađuješ Ocean
plastičnim Bocama

isti onaj Ocean
koji od Kamenja - pravi Bisere

isti onaj Ocean
u kojem Školjke - imaju Koncert

sa sve Ribama
koje Plešu - na Površini

* * *


Edin Sujoldžić