img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU
KRITIKA LEPOG
NEBESKA MAFIJA
Loreem ipsum dolor sit amet Loreem ipsum dolor sit amet

bio jednom - jedan Starac
živeo - na Obali

svako veče
sprema se - za Odlazak

sedne - na Stenu
i satima Gleda - Lushpinove Slike

hoće da ih - u grudima Ponese
kad kucne - taj svečani Čas

svaka Slika - ga je Bolela - na svoj Način
u svakoj je Video - ukradenu Sudbinu

* * *

jedne večeri
pojaviše se Tri - sumnjiva Tipa
prisloniše mu - pištolj na Čelo

i rekoše:

- moraš izabrati Najlepšu - od tih Slika !

- ko ste vi - zamuca Starac
šta Hoćete - ko vas je Poslao ?

- šalje nas Venera - rekoše Gangsteri

- Oh...

- imaš tri Dana - da se Odlučiš

ako ne Uspeš - ponovo ćeš se Roditi - na Zemlji
ako Uspeš - dobićeš Prolaz - u Više Svetove

to Rekoše
utrčaše u Nekakvo - svetlosno Vozilo - i Odoše

* * *

starac - pade u Očaj

kako da Izdvoji - jednu Sliku
bila bi to Napravda - prema svakoj Drugoj

sa rukama - u Kosi
čovek se grozničavo - Doseti

otići će - pravo kod Lushpina

tvorac tih Slika
mora da Zna - koja je od Njih - najLepša

* * *

tako i bi
ode - i pokloni se - pred Lushpinom

i - biranim Rečima
iskaza svoj Ushit - i Divljenje

i primeti - nešto Neobično
Lushpinove ruke - nekako Čudno - Svetlucaju

* * *

- ne brini - pomoći ću ti - reče Lushpin
hajde da Krenemo - od prve Slike

tri Dana - i tri Noći
njih Dvojica - su Posmatrali - svaku Sliku

studirali su - njene Efekte
objašnjavali - njenu Poruku

merili - dubinu Svetla
njene Prelive - Senke - i Kompoziciju

a onda bi starac - Zaćutao
i u tišini - Zurio
kroz svaku Sliku - u Beskonačnost

* * *

trećeg Dana
učini mu se - da i njegove Ruke
u polumraku - počinju da Svetle

- šta je Ovo - upita - skoro Uplašeno
zašto moje ruke - Svetle ?

- samo Nastavi - reče Lushpin
nemoj - gubiti Vreme

u tom Trenutku
uleteše - ona Trojica

vezaše starcu Oči - i Ruke
strpaše ga u Kola - i Pravo - na Nebo

* * *

stigoše

baciše ga Vezanog - pred Veneru

- odvežite ga - reče Boginja

starac ugleda - buktinju Svetla
kako Pulsira - na noćnom Nebu

ali - Primeti
da pored Venere - sedi još Neko

niko Drugi - do Lushpin

* * *

- otkuda ti Ovde - promuca Starac

- došao sam
da ti poželim - Dobrodošlicu

- ali...

- Evgenij je - jedan od mojih Sinova
reče Venera

- ah... tako Znači... - progovara Starac
imaš li još Sinova - na Zemlji ?

- u svakoj Epohi - ima ih Dvanaest

- mislim da Znam - neke od Njih
mogu li - da Pogađam

- nema Potrebe - reče Venera
lako ih je - Prepoznati
po Rukama - u Svetlu

hajde Sad - pokaži Dlanove !

- molim !

- ispruži Ruke - i pokaži Dlanove

starac - tako Učini
i njegovi Dlanovi - počeše da Svetlucaju

- tvoje ruke Govore
da si se dovoljno Dugo - hranio Slikama

dovoljno Mene - je Prošlo - kroz Tebe
vrata viših Svetova - su ti Otvorena

* * *


Edin Sujoldžić