img
MOŽE - POD USLOVOM
https://abuena.net/art.php?w=6369382b234f4


HOME VIDEO MUSIC GALERIJE PRESTO QUIZAS MNDRA MJA LJUBIŠA PAVKOVIĆ CONTACT
QUIZAS MNDRA MJA IZREKE I CITATI LJUBIŠA PAVKOVIĆ


img
img
img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU

VEDSKA ASTROLOGIJA

MOŽE - POD USLOVOM

img

Beograd - osamdesetih

Među ljubiteljima meditacije Već su uveliko kružile - urbane legende Na temu - vedske astrologije

izvorni naziv za tu astrologiju je - Jyotish U prevodu - Svetlo

Za ljubitelje nauke - kosmička matematika

Te priče - poticale su uglavnom - od onih Koji su - imali priliku Da neko vreme borave - u Maharišijevoj blizini

* * *

Jedan od tih srećnika - priča ovako:

Da biste uopšte došli - kod Maharišija Da učite - Jyotish

Morate ispuniti - početni uslov

A to je - da je najmanje - pet generacija - vaših predaka Radilo - Jyotish - i samo Jyotish Dakle - tradicija - full time

* * *

Drugi uslov

Da sve ono - što ste naučili - kod kuće Zaboravite - i odbacite Ako se kosi - sa Maharišijevim instrukcijama

Bilo je - takvih momenata

Recimo - kada Mahariši - saopštava Da mesečevi čvorovi - od tog trenutka Više nemaju aspekte Koje su imali - hiljadama godina unazad

Dešavalo se - da se učenici - pobune I demonstrativno kažu - to nije moguće I da se to kosi - sa osnovnim principima...

Međutim - kasnija izračunavanja - od tog trenutka Pokazuju - da i osnovni principi - imaju svoj vek

* * *

Treći uslov

Da nakon obuke - polažete ispit Nakon kojeg stičete - Maharišijev certifikat

Taj ispit je - posebna priča Koju biste najradije - stavili u fijoku Da čeka - neka druga vremena

Ali evo - ide ovako:

Na ispitu - dobijete chart (natalnu kartu) Potpuno - nepoznate osobe

Rođene - bilo kad - bilo gde

Recimo - nekog seljaka - iz Provanse Iz 14-tog veka

I treba da ispričate - čitavu njegovu evoluciju Od početne tačke - do ulaska - u beskonačnost

Kažu čak - da taj chart - koji dobijete na ispitu Uopšte - ne mora biti - chart čoveka Nego chart - bilo koje trunke - u svemiru

Recimo - neki kamičak - na nekoj obali

Treba da izračunaš trenutak Kada je - taj kamičak - začet na obali

I kada će ga - neki talas povući U drugi - vodeni svet

* * *

Domaćini - u Beogradu Često su hteli - da ove - neobične goste Izvedu - pred kamere

Gosti - nisu hteli

Nikakvo ubeđivanje - nije pomoglo Kažu - nije vreme

Jednom rekoše - može - pod uslovom Da svi prisutni - u tom studiju I svi gledaoci - tog programa Redovno vežbaju - Transcendentalnu Meditaciju

Drugim rečima - nema šanse Zavitlavaju se - sa nama smrtnima

* * *

Nisu bili oduševljeni Kada bi neko pred njih - kleknuo I počeo da ih tretira - kao bogove

Ili barem - kao nekakve - Božije poslanike

Ograđivali su se Od bilo kakvog - religijskog konteksta

I insistirali na toj reči - Znanje

Znanje - o Bogu Kao - viša kategorija U odnosu - na puko - verovanje u Boga

* * *


img

BLOG SALON ABUENA ANDESIGN STUDIO