img
POPNEŠ SE - I VIČEŠ
Bili smo na straži. Nas dvojica, sa tri metka. Svakih pola sata, popneš se na stenu - i vičeš
https://abuena.net/art.php?w=6332f712954b3


HOME VIDEO MUSIC GALERIJE PRESTO
img
VEGETARIJANSTVO NIJE NAČIN ŽIVOTA
TO JE KOSMIČKI OSLOBODILAČKI POKRET
img
abuena.net
PRIČE IZ JOGASLAVIJEimg

Edin Sujoldžić


POPNEŠ SE - I VIČEŠ

img

Bili smo na straži. Nas dvojica, sa tri metka. Svakih pola sata, popneš se na stenu - i vičeš

Ovo nije Samo - filmski scenario

Ova pesma Se - zaista desila

Samo Što nije krenula - po naređenju

Započela je Tiho - od jednog ranjenika

U trenutku Kada se videlo - da nema izlaza

* * *

Mnogi Su se u svetu - decenijama pitali

Kako je moguće Da se 20 hiljada - totalno - opkoljenih

Izvuče Iz obruča - koji broji 150 hiljada

I pri tom su - ovi prvi Gladni - žedni - bosi - i bolesni

Sa slabim naoružanjem I municijom - koja se štedi

Dok ovi drugi Imaju sve - od metka - do aviona

Ta zagonetka se izučavala U mnogim vojnim školama - u svetu

I nikada nije Do kraja rasvetljena

Evo Kako se to desilo

* * *

Draža Mihajlović Je - po naređenju - italijanske komande

Izdao zapovest O prisilnoj mobilizaciji

Četnici Su išli - od kuće do kuće

I vodili svakoga Ko je mogao - da drži pušku

Govorili su ljudima Da idu - u konačni obračun - protiv ustaša

Na taj način U narodu je bilo - puno manje opiranja

Nego da su rekli Da idu - protiv partizana

* * *

Kad su stigli - u Bosnu

Više se nije moglo kriti Protiv koga se bore

Petar Baćović Četnički komandant - na terenu

Izveštava Dražu Da su vojnici - saznali istinu

I da je Moral u vojsci - naglo pao

Kaže Da mu svaki dan - desetine četnika

Sa položaja Prebegne u partizane

* * *

Jedan od učesnika Sa partizanske strane

Ovako to opisuje:

Bili smo na straži Nas dvojica - sa tri metka

Svakih pola sata Popneš se - na tu stenu - i vičeš

- Četnici - Smrt Fašizmu !

Onda - se sagneš I čekaš

Da sa četničke strane Neko vikne - Sloboda Narodu

Dešavalo se Da se njih petorica - jave istovremeno

Tada bi izlazili I pretrčavali nama

I vikali bi - Ne pucaj... !

* * *

Neki su dolazili - bez oružja

Ili - bez vojničke jakne Samo u košulji

Takve smo - vraćali nazad

Da donesu oružje I municije - koliko mogu

Donosili bi Celo mitraljesko gnezdo

Sa sve Švapskim konzervama

* * *

Pričali su Da bi pola četnika - prešlo u partizane

Kad bi bili sigurni Da neće biti streljani

Često su Oni sami - nakon prebega

Dozivali svoje - po imenu

Jedan je - imao brata Tu negde - kod sela Maglice

Otišao je - da ga dovede

I vratio se Kaže da mu je brat - bio teško ranjen

I da ga je Neki drugi četnik ubio - po naređenju

* * *

Na ovaj način smo Na nekoliko osetljivih tačaka

Izašli - iz prvog obruča

Drugi obruč su bili - Talijani Koje nije bilo - teško iznenaditi

Jer nas nisu očekivali Na tim pozicijama

Ovo posebno važi Za Talijane - u mom selu - Borci

Gde smo ih zatekli Pijane - i raspojasane

* * *

Kažu Da nikada - pre - niti posle

Nismo dobili Toliko četnika - kao na Neretvi

U mojoj brigadi - nije bilo dana A da se ne pojave - barem njih trojica

Ispočetka smo Od njih - malo zazirali

Ali Naređenje vrhovnog štaba - je bilo

Da se tretiraju - kao i svi drugi

I - tako je i bilo Barem - kod mene - u jedinici

* * *

Nema tu - nikakve zagonetke

Da tada nismo prošli - kroz četnike Istorija bi bila - drugačija

Bili bi pokošeni - ko miševi Što od Talijana - što od nemačke avijacije

* * *img
HOME VIDEO MUSIC GALERIJE KRATKA FORMA SALON ANDESIGN