img
AKORDIMA SVETLOSTI
Ne dešava se često da neko peva o svetlosti. To je valjda - podrazumevani plen fizike
https://abuena.net/art.php?w=6332f7128ecd4


HOME VIDEO MUSIC GALERIJE PRESTO QUIZAS MNDRA MJA LJUBIŠA PAVKOVIĆ CONTACT
QUIZAS MNDRA MJA IZREKE I CITATI LJUBIŠA PAVKOVIĆ


img
img
img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU

KRITIKA LEPOG

AKORDIMA SVETLOSTI

img
Ne dešava se često da neko peva o svetlosti. To je valjda - podrazumevani plen fizike

Proleće - 2021 Iz štampe je izašla - mala knjižica

Naslov - Akordima Svetlosti

Poezija - Bojana Miloradovića Jagodinskog glumca

U knjizi Stihovi o majci - ljubavi - i svetlosti

Ovo treće - je navedeno Kao motiv - i glavna inspiracija

* * *

Ne dešava se često Da neko peva - o Svetlosti

Nakon što je nauka - rekla svoje

Svetlost je - ostavljena Kao podrazumevani - plen fizike

Tačnije - kvantne fizike U kojoj pesnici - nemaju šta da traže

* * *

Činjenica je Da je svako biće - zapravo svetlost

Sve što diše - i gleda Je zgusnuti - snop svetlosti

Obmotan vlaknima Kostima - krvlju - i limfom

Ako prođete - kroz tkiva - i materiju Nailazite na - talase zvuka

Ako prođete - zvuk Nailazite - na svetlost

Ako prođete - njene čestice Dolazite - do njenih talasa

Koji mogu biti grubi - i vidljivi I mogu biti - ljudskom oku - skriveni

Tačno na mestu Gde se začinju - vibracije života

* * *

Ta svetlost - u nama

U poslednjih - pet hiljada godina Prilično je - slaba - i zamućena

Treperi jadna - i bori se - za život Vapi - za prostranstvom

Žarulja - prekrivana prašinom

Bez dobrog - i stabilnog kontakta Sa žicama - iz centrale

* * *

Senzibilne duše Osećaju tu svetlost - u čoveku

Čak i kad ne umeju - da je objasne Čak i kad se - uzaludno trude - da je opišu

Svetlost je - njihova tema - njihova misao Ponekad - opsesija

To može biti znak - unutrašnje prozirnosti Može biti predznak - spiritualnih otkrovenja

Pod uslovom - da svetlost - ne pobegne I ne ugasi se - u tminama zemaljskim

* * *

Problem - sa umetnicima Je njihovo - večito begstvo - u boemštinu

Omamljena svest - od par sati Kao zaštitni logo - umetničke slave

Taj ošamućeni zanos - se uporno gaji

Njega veličaju - i njemu se klanjaju Mnogi koji streme - suptilnom izrazu

Šteta - šteta - šteta

Nikada Venera Neće bljesnuti - punim sjajem

Sve dok Bude propuštala - Rani Izlazak Sunca

* * *

Ipak Akordima Svetlosti - je dobar pokušaj

Da se dodirne - ne-do-dirljivo

Da se tračak slutnje - opkoli - i uzdigne Do svečanih - fanfara spoznaje

Knjiga međutim - nije dovoljno moćna Da isprovocira svetlost - u čitaocu

Za tako nešto - potrebno je

Da Miloradoviću - date Da čita - sopstvene stihove

I to - pod nebom Na kojem visi - Pun Mesec

Nije u pitanju Samo - puki glumački talenat

Nije u pitanju - ni dikcija

Ni kostim - ni jezički ritam

U pitanju je Što glumac - ponekad - zaboravi na glumu

I sklizne Propadne - transcendira

Kroz reči - i njihovo značenje

Lice mu je tada Ozareno - i začuđeno

Nije više on taj - koji peva Nego ga je pesma - uzela pod svoje

U tim trenucima Svi koji - slute Veneru - kao inspiraciju

A takvih je Ako je verovati matematici - jedna petina

Biće dodirnuti I zatreperiće - istom vibracijom

Pa makar I na drugom - kraju sveta

Biće - da je to ono Što zovemo - Esencija Umetnosti

* * *


img

BLOG SALON ABUENA ANDESIGN STUDIO