img
JEDAN OD DVANAEST
Šta se dešava - ako dovoljno dugo posmatrate Lushpinove slike. Objasnila - Venera Lično
https://abuena.net/art.php?w=6332f7128e1ff


HOME VIDEO MUSIC GALERIJE PRESTO QUIZAS MNDRA MJA LJUBIŠA PAVKOVIĆ CONTACT
QUIZAS MNDRA MJA IZREKE I CITATI LJUBIŠA PAVKOVIĆ


img
img
img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU

EVGENY LUSHPIN

JEDAN OD DVANAEST

img

Šta se dešava - ako dovoljno dugo posmatrate Lushpinove slike. Objasnila - Venera Lično

Bio jednom - jedan starac Živeo - na obali

Svako veče Sprema se - za odlazak - na Nebo

Sedne - na stenu I satima gleda - Lushpinove slike

Hoće da ih - u grudima ponese Kad kucne - taj svečani trenutak

Svaka slika - ga je bolela - na svoj način U svakoj je video - Ukradenu Sudbinu

* * *

Jedne večeri Pojaviše se tri - sumnjiva tipa

Prisloniše mu - pištolj na čelo I rekoše:

Moraš izabrati najlepšu - od tih slika

Ko ste vi - zamuca starac Šta hoćete - ko vas je poslao

Šalje nas Venera - rekoše gangsteri

Oh...

Imaš tri dana - da se odlučiš

Ako ne uspeš Ponovo ćeš se roditi - na Zemlji

Ako uspeš Dobićeš prolaz - u Više Svetove

To rekoše

Utrčaše u nekakvo - svetlosno vozilo I nestadoše

* * *

Starac - pade u očaj

Kako da izdvoji - jednu sliku Bila bi to napravda - prema svakoj drugoj

Sa rukama - u kosi Čovek se grozničavo - doseti

Otići će Pravo - kod Lushpina

Tvorac tih slika Mora da zna - koja je od njih - najlepša

* * *

Tako i bi

Starac ode I pokloni se - pred Lushpinom

I - biranim rečima Iskaza svoj Ushit - i Divljenje

I tada Starac primeti - nešto neobično

Lushpinove ruke Nekako čudno - svetlucaju

* * *

Ne brini Pomoći ću ti - reče Lushpin

Hajde Da krenemo - od prve slike

Tri dana - i tri noći Njih dvojica - su posmatrali - svaku sliku

Studirali su - njene efekte Objašnjavali - njenu poruku

Merili - dubinu svetla Njene prelive - senke - i kompoziciju

A onda bi starac - zaćutao

I u tišini - zurio Kroz svaku sliku - u beskonačnost

* * *

Trećeg dana Učini mu se - da i njegove ruke U polumraku - počinju da svetle

Šta je ovo - upita - skoro uplašeno Zašto moje ruke - svetle ?

Samo nastavi - reče Lushpin Nemoj - gubiti vreme

U tom trenutku Uleteše - ona trojica

Vezaše starcu oči - i ruke Strpaše ga u kola - i pravo - na Nebo

* * *

Stigoše Baciše ga vezanog - pred Veneru

Odvežite ga - reče Boginja

Starac ugleda - Buktinju Svetla Kako pulsira - nedaleko od njega

I primeti Da pored Venere - sedi još neko

Niko drugi - do Lushpin

* * *

Otkuda ti ovde - promuca starac

Došao sam Da ti poželim - dobrodošlicu

Ali...

Evgenij je Jedan od mojih sinova - reče Venera

Ah... tako znači Imaš li još sinova - na Zemlji ?

U svakoj epohi - ima ih dvanaest

Mislim da znam - neke od njih Mogu li - da pogađam

Nema potrebe - reče Venera Lako ih je - prepoznati

Po rukama - u Svetlu

Hajde sad - pokaži dlanove !

Molim !

Ispruži ruke - i pokaži dlanove

Starac - tako učini I njegovi dlanovi - zasvetleše

Venera reče:

Eto vidiš

Tvoje ruke govore Da si se dovoljno dugo Hranio - Lushpinovim slikama

Dovoljno Mene - je prošlo - kroz Tebe

Vrata Viših Svetova - su ti Otvorena

* * *


img

BLOG SALON ABUENA ANDESIGN STUDIO