img
KLANJE - NA BILJNOJ BAZI
I biljke, takođe sanjaju da se približe Tvorcu. Na tom putu, najpre moraju - postati Hrana
https://abuena.net/art.php?w=6332f7128bef8


HOME VIDEO MUSIC GALERIJE PRESTO QUIZAS MNDRA MJA LJUBIŠA PAVKOVIĆ CONTACT
QUIZAS MNDRA MJA IZREKE I CITATI LJUBIŠA PAVKOVIĆ


img
img
img
ZA GLOBALNU ANATOMIJU

KLANJE I BOG

KLANJE - NA BILJNOJ BAZI

img
I biljke, takođe sanjaju da se približe Tvorcu. Na tom putu, najpre moraju - postati Hrana

Postoje - mesožderi Koji vole - da razmišljaju

Pa kažu

Ubijanje biljaka - je takođe - ubijanje To se ne može izbeći

Nema opstanka Bez nekakvog - i nečijeg - klanja

Nisam ja - to izmislio Priroda je ta - koja tako - funkcioniše

* * *

Vede imaju - poseban izraz Za takva mesta - u logici

Pragya Pradh

Pragya - je intelekt Apradh - zločin, greh, greška

Uobičajeni prevod - greška intelekta

* * *

Zašto intelekt - greši ? Zato - što mu nedostaju - informacije

Intelekt - sam po sebi - nije Znanje

To je hardver - u koji Znanje Tek treba - da se instalira

U nedostatku Znanja Intelekt se okreće ka - dva druga oslonca

Čula - i Logiku

* * *

Čula Već u startu imaju - slabe performanse

Njima ne možete da vidite - ni prvog komšiju Ako vas deli - nekakav zid

Ako se oslonite na čula - divićete se Suncu Što se večno - i neumorno - okreće oko Zemlje

To je ono što vidite - Golim Očima Koje vas - jednostavno - Lažu

* * *

Logika Izvodiš zaključke - na osnovu onoga - što znaš

I to nazoveš - Naukom

Problem je Što ne znaš - šta je to - što još ne znaš

* * *

Bazičan primer - bespomoćnosti logike Je pojam - beskonačnosti

Oko te reči - logika se vrti Kao mačka - oko sopstvenog repa

Taman kad zaključiš Da u vremenu - i prostoru - mora postojati kraj

Dolazi misao Da iza tog kraja - mora postojati - još nešto

I tako se te dve baspomoćnosti - zabavljaju U zagrljaju - hraneći - jedna drugu

Naše vijuge Se večno - i beskonačno bore

Upravo sa onim Što zovemo - večnost i beskonačnost

I sad Ako logika nije u stanju

Da se izbori Sa tako bazičnim stvarima

Treba li joj verovati Bilo šta drugo - pod Kapom Nebeskom

* * *

U prirodi Postoji oko 180 hiljada - vrsta biljaka

Trećina od toga Su biljke - koje su - nečija hrana

Biljke koje nisu hrana Postaće hrana - jednog dana - kad zasluže

Sistem zasluga Važe za sve - pa i za biljke

Ako se - nekoj od njih Baš posreći - na putu evolucije

Ta biljka će postati - Hrana Ljudima

* * *

Molitve Koje izgovarate - dok se obraćate Tvorcu

E baš tako zvuče - vibracije biljke Koja očekuje - da je proguta Čovek

Da se provuče nekako - u Ljudsku Svest

Svaka biljka - vreba taj trenutak To je njena - ploveća zvezda - na nebu

Želja - zbog koje se rađa

Zbog koje dolazi - i odlazi - iz ciklusa - u ciklus Dok ne dočeka - taj evolutivni skok

* * *

Idite - na pijacu Tamo je - sve hrana

Festival boja - i oblika

Zagledajte se malo U ta vlakna - prepuna soka

Koja namiguju I mame vas - šapatom - i mirisom

Zar ne vidite - tu nevinu nadu

Zar ne čujete - taj uzdah - i ushit

Idite na tezgu Gde se takmiče - lubenica i grožđe

I dobro pazite - za koga ćete - glasati I čiju ćete sudbinu zaokrenuti - u trenu

* * *

Hrana se - daje Princip davanja - se najbrže oseti - kroz hranu

Mora da ste imali - tu radost Kada pred nekoga stavite - činiju hrane

Taj trenutak - je važan I za vas - i za njega - i za nju - gospođu Hranu

* * *

Efekat radosti - se uvećava Ako hranu - jedete zajedno - u grupi

Univerzalna priroda - svih vibracija

Što više nervnih sistema - kroz koje prolazi Te vibacije - se umnožavaju - po nekakvoj progresiji

Koliko god - da neka biljka sanja Da zavibrira - u čoveku

Ako se taj čin desi - u grupi ljudi Koji - jedu zajedno

Ako inteligencija biljke Prostruji kroz više ljudi - istovremeno

To više nije - običan - evolutivni pomak Nego njen - svečani dolazak - pred kapije Tvorca

* * *

Kupajte se u biljkama - i spolja - i iznutra

Dodirujte - secite - žvaćite - i gutajte - biljke

Posle svakog zalogaja Upišite sebi - dva velika plusa

Pomogli ste - i sebi - i njoj Da uzleti - i dodirne svoju Tačku - na Nebu

* * *


img

BLOG SALON ABUENA ANDESIGN STUDIO